Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Danmarks skattetryk er faldet

Det danske skattetryk er faldet de seneste 3-4 år og ventes at falde yderligere i de kommende år.

Skatteministeriet

Danmarks skattetryk er faldet de seneste 3-4 år og ventes at falde yderligere i de kommende år. Det viser den årlige publikation fra Skatteministeriet, Skatteøkonomisk Redegørelse 2018, der offentliggøres medio juni.

Skatteminister Karsten Lauritzen kalder målet om et lavere skattetryk for en hjørnesten i regeringens skattepolitik.

”Vi har ikke tidligere været gode nok til at italesætte det samlede skattetryk, og det faktum, at det ikke er nok, hvis den ene hånd sænker indkomstskatten, mens den anden hæver afgifterne. Netop derfor har vi skrevet et regeringsgrundlag, der indeholder et mål om at sænke det strukturelle skattetryk. Det er meget positivt, at vi også leverer på det”, siger skatteministeren.

Det faldende strukturelle skattetryk afspejler blandt andet en række skattelempelser, der er gennemført siden 2013. Det drejer sig fx om skattelempelser knyttet til finanslovene for 2016 og 2017 – primært i form af den nominelle fastfrysning af grundskylden og nedsættelserne af registreringsafgiften. Nedsættelsen af selskabsskattesatsen fra 25 pct. til 22 pct. i 2013, som blev aftalt i forbindelse med Vækstplan DK med opbakning fra alle nuværende regeringspartier, bidrager også til reduktionen af det strukturelle skattetryk.

De skattepolitiske aftaler, der er indgået i løbet af det seneste års tid, medvirker til, at skattetrykket kan falde yderligere i de kommende år. Det drejer sig blandt andet om Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger fra februar 2018, der både styrker tilskyndelsen til at spare op til pension og gør det mere attraktivt at være i job.