Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Danmark sætter grøn verdensrekord

I 2017 blev 43,4 procent af Danmarks elforbrug blev leveret af vindmøller. Det er ikke bare en ny dansk rekord, men også en verdensrekord.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

2017 blev et rekordår for de danske vindmøller. 43,4 procent af Danmarks elforbrug blev leveret af vindmøller. Det er ikke bare en ny dansk rekord, men også en verdensrekord.

For niende gang på ti år sætter danske vindmøller rekord. I 2017 producerede danske land- og havvindmøller, hvad der svarer til 43,4 procent af det samlede danske elforbrug. Det er højere end den hidtidige rekord fra 2015 på 42 procent, og det glæder energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt.

”Med den her verdensrekord på vindplacerer Danmark et grønt flag på verdenskortet. Vores energisystem er blevet kåret til verdens bedste tre år i træk, og med verdensrekorden for vind cementerer vi hvorfor. Vi kan som intet andet land i verden indpasse store mængder vindkraft og anden grøn energi samtidig med, at vi bevarer fornuftige priser og en høj forsyningssikkerhed, således der altid kommer strøm ud af stikkontakten,” siger energiministerem.

Flere vindmøller – flere rekorder
I årene fremover kan vi se frem til, at nye rekorder vil blæse ind over Danmark, idet nye havvindmølleparker bliver sat i drift i de kommende år. Det gælder Horns Rev 3 ud for Esbjerg, Kriegers Flak i Østersøen samt de to kystnære havvindmølleparker Vesterhav Syd og Vesterhav Nord ud for Ringkøbing og Harboøre. De vil alle øge den danske vindproduktion yderligere.

”Regeringen arbejder for, at Danmark i år 2030 skal have mindst 50 pct. af sit energibehov dækket af vedvarende energi såsom vind og sol. Det er et meget ambitiøst mål, som vil skabe danske arbejdspladser i den grønne sektor,” siger energi-, forsynings og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Del af europæisk marked
Danmark er en del af et stort europæisk marked for elektricitet, og vi har gode og stærke elforbindelser til vores nabolande. Strøm flyder hele tiden ind og ud af landet, og derfor kan danske producenter sælge vindstrøm, når vi har rigeligt af det herhjemme. Vi kan på samme måde købe fra andre lande, når de har overskud. Det sikrer os nogle af verdens laveste elpriser. På den måde kan vi udnytte, at vind og vejr flytter sig.

På længere sigt vil lagring af vind- og solenergi også spille en stor rolle. Vind og sol kan laves om til brint eller andre grønne gasser og gemmes i energilagre som f.eks. batterier og dermed laves til strøm og sikre elforsyningen på vindstille og overskyede dage.

 

undefined Graf: Vindenergiens andel i Danmarks elsystem er vokset markant de senere år. 2017 sætter ny rekord med en vindandel på 43,4 procent. Nedgangen i 2016 skyldes, at året var meget vindfattigt.

Fakta:

  • Vindandelen er ikke ensbetydende med, hvad der rent faktisk kommer ud af danskernes stikkontakter. Da strøm hele tiden købes og sælges over grænser, ender noget af den danske strøm, og dermed også vindmøllestrøm, i stikkontakter hos nordmænd, svenskere og tyskere, mens vi f.eks. har norsk vandkraft, tysk solkraft og svensk atomkraft i vores stikkontakter. Omvendt importerer vi også vindenergi.

  • Danmarks nye verdensrekord er med relativt stor margin ned til lande som Portugal, Irland og Spanien. En opgørelse fra IEA fra 2016 viser, at Portugal med en vindandel på 24 pct. dengang lå nummer to og blev fulgt af Irland og Spanien. Vindandelen for 2017 er endnu ikke tilgængelig for disse lande.