Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Bredt flertal sætter udbud af Fremtidens Tog i gang

Regeringen (V, K, LA) er sammen med DF, S, RV, SF og ALT blevet enige om at sætte gang i indkøbet af fremtidens eltog. Det skal ske i et samlet udbud, hvor leverandøren af de tog, som skal erstatte DSB’s nuværende togflåde, også får opgaven med at vedligeholde dem.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Foto: Colourbox

I sommeren 2017 godkendte et bredt flertal i Folketinget, at DSB går videre i processen med at indkøbe en ensartet flåde af nye driftsstabile og velafprøvede eltog. De nye eltog skal erstatte DSB’s aldrende togflåde bestående af IC3 og IR4 samt IC4, der aldrig er blevet indsat driften som oprindeligt forudsat på grund af dårlig driftsstabilitet.

Med dagens aftale, der er indgået mellem alle partier i Folketinget – undtagen Enhedslisten – kan næste skridt nu tages, og DSB kan udsende udbudsmaterialet for toganskaffelsen.

Mellem 17 og 22 mia. kr. bliver de kommende år brugt at anskaffe og vedligeholde ca. 153 eltogsæt samt bygge nye værksteder mv. Togene skal anskaffes via en rammeaftale på minimum 90 togsæt og maksimum 250 togsæt, som skal udgøre fremtidens elektriske togdrift i Danmark. Med dagens aftale forventes de første tog at blive leveret fra årsskiftet 2023/2024.

Som led i forberedelserne af DSB’s udbudsmateriale, er parterne enige om, at DSB’s udbud af Fremtidens Tog skal omfatte en såkaldt Full Service Agreement (FSA), hvor hele vedligeholdelsesopgaven outsources til producenten.

Det betyder at hele vedligeholdelsesansvaret for DSB’s nye eltog i fremtiden outsources til den producent, som også laver togene.

Transport, bygnings og boligminister Ole Birk Olesen udtaler:

"Jeg er glad for, at et meget bredt flertal af Folketingets partier står bag indkøbet af de tog, som skal sikre fremtidens elektriske togdrift i Danmark. Vi er enige om, at det skaber de rigtige incitamenter til at levere de bedst mulige tog til passagererne, hvis producenten samtidig får opgaven med at skulle vedligeholde dem efterfølgende.  På den måde sikrer vi, at producenten, togoperatøren og togpassagererne har samme interesse. Nemlig at togene har den bedst mulige driftsstabilitet, når de tages i brug. Samtidig fjerner vi en række risici for staten, hvis der skulle opstå uenigheder om ansvaret for fejl på togene, efter de er blevet leveret. Det har vi jo set skræmmende eksempler på før i tiden".

Med dagens aftale skal der ske en tilpasning af det foreliggende udbudsmateriale om Fremtidens Tog, hvilket DSB vil færdiggøre hurtigst muligt.

Parterne bag aftalen lægger i forbindelse med udbuddet vægt på, at der indgås en vedligeholdelseskontrakt med en leverandør, som sikrer, at der gælder danske løn- og arbejdsvilkår på værkstederne, og at producenten der skal være ansvarlig for vedligeholdelsen er forpligtet gennem sociale klausuler om bl.a. uddannelses- og praktikpladser.

DSB har ved udarbejdelsen af udbudsmaterialet været i dialog med Danske Handicaporganisationer og sikret, at de nye tog vil overholde internationale handicapkonventioner og europæiske handicapregler.

Inden endelig kontraktindgåelse skal DSB’s beslutning forelægges til politisk beslutning på baggrund af en ekstern kvalitetssikring. Det forventes at ske omkring årsskiftet 2019/2020. 

docx (25 Kb)