Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Flertal reformerer indsats mod ungdomskriminalitet

Unge kriminelle vil fremover blive mødt af en tidligere og mere konsekvent indsats. De skal hjælpes dem væk fra det kriminelle spor og tilbage i fællesskabet.

Justitsministeriet
Kort før sommerferien så det således ud, da justitsministeren præsenterede regeringens udspil

Selvom ungdomskriminaliteten generelt har været faldende, er der fra 2016-2017 sket en stigning på 9 pct. i antallet af mistanker og sigtelser mod kriminelle unge.

Derudover står ca. 1 pct. af en ungdomsårgang for ca. 44 pct. af alle de straffelovsovertrædelser, som samlet set begås af årgangen. Der er behov for en ny og målrettet indsats mod ungdomskriminalitet.

Regeringen præsenterede derfor kort før sommerferien sammen med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti en aftale om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet.

”Jeg er utrolig stolt over, at vi nytænker hele måden, vi som samfund håndterer og hjælper unge væk fra kriminalitet. De unge på kanten skal hjælpes væk fra fødekæden til banderne, inden det er for sent. Derfor forpligter vi blandt andet myndighederne til at reagere hurtigere og mere konsekvent i dét øjeblik, hvor den unge begår alvorlig kriminalitet. Vi styrker det brede og forebyggende SSP-arbejde, som skal hjælpe alle børn og unge til at holde sig fra kriminalitet. Og vi skaber et helhedsorienteret system med et Ungdomskriminalitetsnævn og en ungekriminalforsorg, hvor vi i højere grad end i dag tager hånd om de unge, griber dem og river dem væk fra kriminalitetens mørke tag og viser dem vejen tilbage i fællesskabet", siger justitsministeriet Søren Pape Poulsen.

 

I dag har et bredt flertal bestående af regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti vedtaget lovforslagene.

Reformen træder i kraft den 1. januar 2019. Det betyder blandt andet, at Ungdomskriminalitetsnævnet oprettes i samtlige politikredse, og at ungekriminalforsorgen er klar til at føre tilsyn med de børn og unge, der kommer igennem Ungdomskriminalitetsnævnet. Kommunerne vil ligeledes modtage en håndbog om, hvordan de fremover skal administrere det nye system samt en vejledning om rammerne for udveksling af personoplysninger i SSP-samarbejdet.

Justitsministeriet vil løbende følge implementeringen af de nye initiativer og orientere aftalepartier om status på reformen. Derudover skal den samlede reform evalueres, når den har virket i en passende periode.

Læs mere hos Justitsministeriet