Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Aftale om forbud mod proformaægteskaber

Bred aftale skal forhindre, at dansk ægteskabslovgivning misbruges til at opnå ophold i EU. Samtidig fjernes muligheden for, at kriminelle netværk kan tjene penge på danske proformaægteskaber.

Regeringen og Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har i dag indgået en aftale, der forbyder proformaægteskaber i Danmark, hvor målet er at skaffe sig ophold i EU. Samtidig bliver der oprettet en specialiseret enhed, der skal kontrollere de udenlandske par, hvor begge parter ikke er danske statsborgere og ikke har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark.

Med aftalen bliver der sat effektivt ind mod de kriminelle netværk, der spekulerer i at bruge Danmarks liberale ægteskabsregler som adgangsbillet til EU.

Må ikke ødelægge bryllupsturisme

Partierne er enige om, at de nye regler ikke må ødelægge den bryllupsturisme, der trives flere steder i Danmark. Derfor er partierne enige om, at sagsbehandlingen i den specialiserede enhed skal være let og smidig for de par, der har et reelt ønske om at gifte sig. Samtidigt skal sagsbehandlingstiden være kort. Det er således hensigten, at enheden inden 1 uge efter modtagelsen af en ansøgning skal have afgjort sagen, hvis der ikke er nogen mistanke om proformaægteskab eller falske dokumenter.

Derimod skal enheden i de sager, hvor der er en mistanke, gennemføre en dybdegående undersøgelse, så der er sikkerhed for, at indgåelsen af proformaægteskaber i Danmark stoppes.  

Aftale om nye regler

  • Modellen består af tre elementer:
    1. Der indføres et forbud mod at indgå proformaægteskab med henblik på at opnå ret til ophold i Danmark, i et andet EU-/EØS-land eller i Schweiz.
    2. Prøvelse af ægteskabsbetingelserne for par med visse relationer til udlandet samles i en specialiseret enhed i Familieretshuset. Prøvelsen foregår som hidtil inden vielsen. Hovedparten af sagerne afgøres på skriftligt grundlag, og prøvelsesattesten sendes elektronisk til kommunen. Disse par skal således først rejse til Danmark i forbindelse med vielsen. Prøvelsen for danske par foretages fortsat af kommunerne.
    3. Kommunerne foretager borgerlig vielse for alle par.

Fakta

Ved at indgå et proformaægteskab i Danmark kan en tredjelandsstatsborger (en statsborger i et land, der ikke er medlem af EU) opnå opholdstilladelse i et EU-land.

Proformaægteskaber indgås i Danmark fordi:

  • Proformaægteskab ikke er forbudt i dansk ægteskabslovgivning.
  • Betingelserne for at indgå ægteskab i Danmark generelt er lette at opfylde.
  • Kommunerne kan have svært ved at opdage par, der anvender falske dokumenter, eller hvor der er tale om menneskehandel, der er organiseret af kriminelle netværk.
pdf (186 Kb)