Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Aftale om satspuljemidler på integrationsområdet

Aftalen fokuserer blandt andet på at få flere kvinder med ikke-vestlig baggrund i arbejde.

Økonomi- og Indenrigsministeriet
Tidligere besøgte integrationsministeren en virksomhed, som med stor succes har fået kvinder med ikke-vestlig baggrund i arbejde.

Aftalen sætter blandt andet fokus på at få gruppen af kvinder med ikke-vestlig baggrund i arbejde, styrket repatriering, der skal støtte frivillig hjemrejse, samt andre initiativer, der skal sikre en vellykket integration af nytilkomne samt bekæmpe og forebygge negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

”Vi har i dag indgået en fornuftig aftale, som indeholder en bred vifte af initiativer. Med aftalen sætter vi massivt fokus på at få flere ikke-vestlige kvinder i arbejde. Vi skal have taget hårdere fat her. Kommunerne skal følge tættere op og sikre, at kvinderne står til rådighed, så de kommer ud på virksomhederne og kan forsørge sig selv. Vi afsætter derfor 95 mio. kr. til at styrke indsatsen her. Derudover vil vi blandt andet bekæmpe negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. Jeg mener, det er fuldstændig absurd, at der er nogle børn og unge indvandrere, som bliver kontrolleret og overvåget af familie eller ældre søskende, og derfor sætter vi ekstra hårdt ind i områder, der er særligt udsat for negativ social kontrol", siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg.

pdf (449 Kb)