Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

1,4 milliarder til forskning i 2019

Danmark rykker fremad med investeringer i forskning i nye teknologiske muligheder, miljø- og klimaforskning og et markant løft af den excellente forskning.

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Alternativet og Enhedslisten har den 2. november indgået en aftale om udmøntning af 1.394 millioner kroner til forskning og udvikling i 2019.

"Det er fremragende, at den her aftale er med til at styrke Danmarks fremtid. Vi sætter for alvor skub i forskningen i kunstig intelligens. Vi prioriterer miljø- og klimaforskningen, der kan være med til at løse nogle af fremtidens store udfordringer. Og så glæder jeg mig over, at alle partier står bag at sætte 180 millioner af til de nye pionercentre, så vi skaber flere enestående forskningsmiljøer i verdensklasse", siger uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers.

Forskningsreserven er på 958 millioner kroner, som stammer fra provenuet fra aftalen om reform af førtidspension og fleksjob. Derudover er der i finanslovsforslaget for 2019 afsat i alt 436 millioner kroner til videreførelse af eksisterende forskningsinitiativer og igangsættelse af nye initiativer. Dermed fordeler aftalen næsten 400 mio. kr. mere end sidste år.

Partierne afsætter 390 millioner kroner til forskning i Danmarks Innovationsfond. Midlerne afsættes til forskning inden for nye teknologiske muligheder, grøn vækst og bedre sundhed. Områder, hvor forskningen kan bidrage til at løse samfundsudfordringer, og hvor offentligt-privat forskningssamarbejde kan bidrage til udvikling og vækst i erhvervslivet.

Derudover afsætter partierne 343 millioner kroner til udviklings- og demonstrationsprogrammer inden for miljø-, fødevare- og energiområdet.

Partierne afsætter i alt 262 millioner kroner til Danmarks Frie Forskningsfond, der understøtter den frie forskning og de originale ideer.

Der afsættes blandt andet 180 millioner kroner til at etablere få særlige og fremragende forskningscentre, de såkaldte Pionercentre. Partierne afsætter derudover 63 mio. kr. til nye basisforskningsmidler til Copenhagen Business School (CBS) og IT-Universitetet.

 • Det siger politkerne

  Mette Reissmann, Socialdemokratiet
  Socialdemokratiet har et klart mål om at gøre Danmark til en grøn stormagt igen. Derfor er der brug for ny grøn teknologi. Det har været afgørende for Socialdemokratiet, at der sættes penge af til forskning i grøn teknologi. Det er vi lykkedes med.

  Det er samtidig vigtigt, at vi får prioriteret den tekniske forskning, så vores virksomheder hele tiden kan udvikle produktionen med smartere tekniske løsninger og viden fra den nyeste forskning. Sådan hjælper vi virksomhederne i Danmark til at skabe vækst og arbejdspladser i hele landet.

  Endelig har det være vigtigt for os i Socialdemokratiet, at vi får sat fokus på en bedre tidlig indsats for børn og unge i både dagtilbud og på uddannelserne. Og at vi sikrer mere viden om, hvordan vi forebygger nedslidning, så flere danskere kan få sig en værdig pensionisttilværelse med et bedre helbred.  

  Sofie Carsten Nielsen, Radikale Venstre:
  Jeg er rigtig glad for, at vi fik prioriteret den frie forskning højere. Fri forskning er fødekæden til så meget andet excellent forskning, og det har brug for at blive prioriteret højere. Jeg glæder mig over, at vi fik afsat penge til forskning i børn og tidlig indsats og i grøn vækst, økologi, energi, klima og miljø. Og endelig er det godt, at vi endelig får sat fokus på at få alle talenter i spil og en bedre kønsbalance i forskning.

  Jacob Mark, SF
  Vi sætter penge af, så vi i fremtiden kan forske i, hvordan vi giver børn den bedste start i livet. I SF er vi overbevist om, at investeringer i børn er den bedste investering et samfund kan lave, så det er vi glade for. Derudover har det været vigtigt for SF at give den grønne forskning et markant løft. Danmark skal være et grønt foregangsland, og derfor er det vigtigt at forske i klima, energi, miljø og økologi, så vi kan sætte skub på den grønne omstilling.

  Jens Henrik Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti
  Dansk Folkeparti er glad for, at vi med denne aftale tager et væsentligt skridt til at udnytte den fremtrædende position Danmark har i dag i verden på robotter og droner med beslutningen om, at der skal udarbejdes en national strategi for udvikling af robotteknologi, herunder anvendelse af droner.

  Merete Scheelsbeck, Det Konservative Folkeparti
  I Det Konservative Folkeparti er vi glade for, at godt en fjerdedel af forskningsreserven bruges på ny energiteknologi. Det skaber både arbejdspladser, grøn eksport og hjælper os med den grønne omstilling. Det er også vigtigt, at 80 millioner kroner går til ”Bedre Sundhed”. Vi må ikke stoppe med forskning på vigtige områder som kræft, psykiatrien og kroniske lidelser.

  Rosa Lund, Enhedslisten
  Jeg er rigtigt glad for, at det er lykkes at sikre forskning i samfundsgevinster ved øget skattekontrol. I disse tider er det jo helt afgørende at få et øget fokus på skattekontrol. Derudover er vi glade for, at det er lykkes for os at sikre midler til den frie forskning.

  Carolina Magdalena Maier, Alternativet
  I Alternativet er vi meget glade for, at vi igen i år har sikret gode vilkår til den frie forskning. Det er afgørende for os og for Danmarks fremtid, at den frie forskning styrkes, for det er netop den forskning, som man ikke ved, hvor ender, der giver de mest overraskende resultater. Vi er også meget tilfredse med, at ICROFS tilgodeses, da der her gennemføres banebrydende forskning indenfor bæredygtigt landbrug, som er en afgørende forudsætning for det danske landbrugs fremtid.