Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Vi kan lære af Odenses kontanthjælpsindsats

Debatindlæg af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

Beskæftigelsesministeriet
Troels Lund Poulsen
Foto: Les Kaner

Debatindlæg af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen

En af mine første arbejdsdage i 2017 brugte jeg på at besøge Odense Kommune og høre om deres erfaringer med at tage et ekstra kig på kommunens kontanthjælpsmodtagere. Odense har gennemgået en række sager, hvor kontanthjælpsmodtagerne på grund af helbredsproblemer har været helt friholdt fra en jobrettet indsats.

Konkret fandt Odense Kommune i en stikprøve, at det blandt ikke-vestlige indvandrerkvinder blot var én ud af ti, der reelt var så syge, at de ikke kunne deltage i en aktiv beskæftigelsesindsats. Indvandrerkvinder i Odense var med andre ord fejlagtigt overladt til sig selv og fik ikke hjælp til at komme tættere på arbejdsmarkedet. Det holder slet ikke - hverken menneskeligt eller økonomisk. Og tendensen gælder ifølge Odense kommune også for andre kontanthjælpsmodtagere i kommunen. En foreløbig gennemgang af sagerne i Odense viser, at kommunen og socialoverlægen vurderer, at mellem 80 og 90 pct. af alle kontanthjælpsmodtagerne, der har været undtaget for indsats, ikke har helbredsproblemer, der forhindrer, at de kan deltage i en indsats.

Situationen er næppe præcist den samme i alle landets kommuner. Men hvis én kommune tilsyneladende kan hente så meget ved at se på sagerne igen, tror jeg også, det vil gælde i andre kommuner. Derfor blev jeg også glad, da Odense Kommune fortalte mig, at flere kommuner allerede har ladet sig inspirere af Odense og er i dialog med kommunen om initiativet.

Jeg ser gerne, at endnu flere lader sig inspirere. Derfor har jeg sendt et brev til alle kommuner, hvor jeg opfordrer dem til at rette blikket mod det, Odense har gjort. Det er vigtigt, at kommunerne ser på, om der blandt deres borgere på kontanthjælp er mennesker, der er blevet glemt og overladt til passivitet, selvom de måske godt kan hjælpes tilbage på arbejdsmarkedet via en aktiv indsats.

Vi må ikke opgive mennesker, fordi de har været længe på kontanthjælp. Lige nu går det godt for samfundsøkonomien. Beskæftigelsen stiger, og det skal vi udnytte til at få flere ind på arbejdsmarkedet – det kan være fuldtid eller nogle timer om ugen, som måske på længere sigt kan blive til mere.

Kontanthjælp er – og skal være – et midlertidigt forsørgelsesgrundlag. Erfaringerne fra Odense viser med al tydelighed, at helbredsmæssige problemer ikke nødvendigvis er en hindring for, at borgere kan modtage en målrettet hjælp med et klart jobperspektiv. Det kan vi alle lære af.