Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Artikel

Styrket mulighed for magtanvendelse på institutioner

Udvidet adgang til kropsvisitation, døralarmer og overvågning mv.

Justitsministeriet
Kropsvisitation
Udvidet adgang til blandt andet kropsvisitation. Modelfoto: Polfoto

Formålet med at anbringe unge uden for hjemmet er bl.a. at få standset den unges kriminelle handlinger gennem fjernelse fra lokalmiljøet. Desuden kan en anbringelse uden for hjemmet på samme tid give mulighed for at iværksætte og gennemføre tiltag, der på længere sigt skal hjælpe den unge ud af kriminalitet.

For at sikre, at der er de bedst mulige forhold til stede på institutionerne, er der behov for at give personalet bedre muligheder for at hjælpe den enkelte unge.

Derfor skal mulighederne for magtanvendelse på institutionerne styrkes.

Døralarmer til de unges værelser

Der indføres adgang til at anvende døralarmer til de unges værelser på sikrede døgninstitutioner og om natten på delvist lukkede døgninstitutioner.

Alarmerne kan registrere, om nogen går ind eller ud ad dørene. Det vil give personalet mulighed for hurtigt at følge op og gribe ind, hvis der f.eks. er forsøg på rømning eller sammenstød mellem de unge.

Videoovervågning

Der indføres mulighed for videoovervågning af indendørs fællesarealer på sikrede døgninstitutioner og delvist lukkede institutioner døgnet rundt.

Overvågningen vil gøre det muligt i højere grad at opdage og forhindre f.eks. brug af euforiserende stoffer, trusler og vold.

Kropsvisitation

Der indføres udvidet adgang til kropsvisitation og gennemsøgning af tøj over for unge på bl.a. sikrede døgninstitutioner, hvis det er nødvendigt for at varetage ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn.

Det vil i højere grad gøre det muligt at opdage forsøg på indsmugling af euforiserende stoffer, våben, mobiltelefoner eller lignende.

Begrænsning af adgang til ekstern kommunikation

Adgangen til ekstern kommunikation i form af mobiltelefoni og internet mv. på sikrede døgninstitutioner skal kunne begrænses, så mobiltelefoner og internet alene må anvendes på afgrænsede områder, f.eks. i fællesrum. Dette vil sikre, at unge anbragt i f.eks. varetægtssurrogat og dermed underlagt brev- og telefonkontrol ikke kommer i besiddelse af mobiltelefoner og kan benytte sig af sociale medier mv. og dermed vanskeliggøre efterforskningen.

Anvendelse af fysisk magt

Reglerne om anvendelse af fysisk magt, hvis den unges fortsatte ophold i fællesskabsområder er generende, f.eks. hvis den unge udøver chikane over for de øvrige anbragte unge, personalet eller andre, skal tydeliggøres.