Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Udenrigsministeren: Vi skal udbygge det kommercielle samarbejde med Ghana

Ghanas økonomi har de senere år gennemgået en imponerende udvikling, mener udenrigsministeren

Udenrigsministeriet
I dag indledes det officielle danske statsbesøg i Ghana. Besøget skal understrege de langvarige og tætte bilaterale relationer, støtte transitionen fra ”aid to trade” og fremme dansk erhvervslivs muligheder på det ghanesiske vækstmarked.

Når Hendes Majestæt Dronningen i dag indleder det officielle danske statsbesøg i Ghana ledsages hun af udenrigsminister Anders Samuelsen, miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen samt en erhvervsdelegation bestående af hele 38 danske virksomheder inden for landbrug og fødevarer, bæredygtighed, cleantech og grønne løsninger samt den maritime sektor og infrastruktur.

Det officielle danske erhvervsfremstød skal øge goodwill for danske virksomheder i Ghana, og skabe yderligere opmærksomhed omkring markedsmulighederne på dette nye og spændende vækstmarked.

Anders Samuelsen siger:
”Ghanas økonomi har de senere år gennemgået en imponerende udvikling. Det betyder, at Ghana nu tilhører gruppen af lavere mellemindkomstlande, og udsigterne for de kommende års udvikling er positive. Ghana tiltrækker på den baggrund investeringer fra et stigende antal danske virksomheder inden for sektorer, hvor Danmark har særlige styrkepositioner, og hvor der har vist sig stor ghanesisk efterspørgsel efter danske kompetencer. Statsbesøget skal være med til at understøtte og udbygge dette kommercielle samarbejde.” 

 

Billede af Anders Samuelsen, der læser i blå mappe
Foto: Les Kaner

Siden Ghanas uafhængighed i 1957 har der kontinuerligt været tætte og positive relationer mellem Ghana og Danmark, som tidligere primært var centreret om et omfattende udviklingssamarbejde. Med den økonomiske udvikling er behovet for fortsat udviklingsbistand blevet mindre, og Ghanas stigende økonomiske formåen har givet landet mulighed for i højere grad at stå på egne ben.

De dansk-ghanesiske relationer er derfor under omlægning, og det er forventningen, at de i 2020 vil være koncentreret om det kommercielle og politiske samarbejde, mens udviklingssamarbejdet vil være ophørt.

”I takt med landets økonomiske fremgang fylder det danske klassiske udviklingssamarbejde mindre, og det kommercielle og politiske samarbejde bliver det centrale. Ghana har gennemgået en vellykket transformation, der gør landet til et fremtrædende, meget positivt eksempel i regionen, hvor fred og politisk stabilitet mange steder er en mangelvare. Der er respekt for menneskerettighederne og demokrati, og statsbesøget skal understøtte det fremtidige politiske og værdimæssige samarbejde til gavn for bæredygtig udvikling, fred og sikkerhed i Vestafrika,” siger Anders Samuelsen.

Udenrigsministeren skal under besøget blandt andet mødes med Ghanas udenrigsminister, handels- og industriminister samt landets told- og skattemyndigheder, ligesom der er lejlighed til at deltage i en stor ghanesisk-dansk erhvervskonference, besøge danske og ghanesiske virksomheder samt møde unge ghanesiske entreprenører.