Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Udenlandske donationer til trossamfund

"Vores fælles målsætning er at få slået hårdt ned på ekstremistiske trossamfund og moskeer for at undgå, at rabiate trossamfund i Danmark blomstrer med økonomisk hjælp fra udlandet," siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg.

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Portræt af Inger Støjberg
Foto: Les Kaner

Tværministeriel arbejdsgruppe vurderer bl.a., at der kan stilles større krav til foreninger, som modtager offentlig støtte eller anerkendelse.

Som opfølgning på aftalerne fra foråret 2016 om religiøse forkyndere er der vedtaget en række stramninger af blandt andet folkeoplysnings- og friskoleloven samt godkendelse af almennyttige og almenvelgørende foreninger efter ligningsloven.

Det blev i forbindelse med den politiske aftale i foråret 2016 om disse stramninger aftalt, at spørgsmålet om åbenhed om udenlandske donationer til trossamfund skulle vurderes nærmere af en arbejdsgruppe.

Denne tværministerielle arbejdsgruppe vurderer bl.a., at der kan stilles større krav til foreninger, der også får offentlig støtte eller anerkendelse. Der kan fx stilles krav om, at godkendte trossamfund oplyser om udenlandske donationer i deres regnskaber.

Der kan ligeledes stilles krav om, at der skal gives oplysning om udenlandsk støtte, hvis en forening, trossamfund eller lignende søger om godkendelse som velgørende eller almennyttig organisation efter ligningsloven.

Inger Støjberg siger:
”Vi er enige om at arbejde videre i forlængelse af arbejdsgruppens anbefalinger. Vores fælles målsætning er at få slået hårdt ned på ekstremistiske trossamfund og moskeer for at undgå, at rabiate trossamfund i Danmark blomstrer med økonomisk hjælp fra udlandet. Og vi skal holde et særdeles vågent øje med fx de moskeer, som helt åbenlyst modarbejder vores demokrati. Vi vil bl.a. stille krav om større åbenhed overfor de trossamfund og foreninger, der søger om offentlig støtte, eller som for eksempel ønsker at blive godkendt som almennyttige. For når man beder om noget fra offentlig side, er det naturligvis helt på sin plads, at vi får et større indblik i, hvad de mere konkret laver.”

Baggrund
Arbejdsgruppen er et led i Venstre-regeringens aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om religiøse forkyndere (maj 2016).

Arbejdsgruppen har undersøgt, om der kan gøres mere for at skabe større gennemsigtighed i udenlandske donationer til trossamfund m.v., og om det er muligt at hindre visse udenlandske donationer eller indføre en godkendelsesordning. I regeringsgrundlaget (november 2016) har regeringen lovet at følge op på udvalgets rapport.

I arbejdsgruppen har der siddet repræsentanter fra Udlændinge- og Integrationsministeriet (formandskab), Erhvervsministeriet, Justitsministeriet, Kirkeministeriet, Kulturministeriet, Skatteministeriet og Undervisningsministeriet.

Læs og download arbejdsgruppens rapport herunder

pdf (1,17 Mb)