Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Debatindlæg

Simon Emil: Uden konkurrence lulles det offentlige i søvn

"Jeg har sagt, at alt kan konkurrenceudsættes, og intet er helligt - heller ikke på velfærdsområderne. Men konkurrenceudsættelse er ikke lig med udlicitering," skriver økonomi- og indenrigsministeren.

Økonomi- og Indenrigsministeriet
Portræt af Simon Emil Ammitzbøll på hans kontor
Foto: Les Kaner

Debatindlæg af Simon Emil Ammitzbøll også bragt i Politiken

Christine Antorini (S) skriver i Politiken 2.8., at hun håber, at regeringens privatiseringseksperimentarium bliver et af de vægtige emner i efterårets kommunalvalgkamp, og at regeringen ikke kan få udlicitering nok.

Debatindlægget indeholder flere misforståelser.

Jeg har sagt, at alt kan konkurrenceudsættes, og intet er helligt - heller ikke på velfærdsområderne. Men konkurrenceudsættelse er ikke lig med udlicitering.

Det er ikke afgørende for regeringen, om opgaverne ender med at blive løst af offentlige eller private leverandører.

Mit ønske er at få en så effektiv offentlig sektor som overhovedet muligt, og derfor skal vi teste markedet ved at konkurrenceudsætte.

Det skal sikre, at vi får samme service for færre penge eller bedre service for de samme penge.

Det er jeg glad for at se, at de for eksempel har gjort i Gribskov Kommune i Nordsjælland.

Det er i den forbindelse vigtigt, at kommunen følger op på, om det private firma, der står for ældreplejen, leverer en tilstrækkelig god service. Og regeringen har igangsat et vigtigt arbejde, der handler om at forebygge konkurser i ældreplejen Når jeg læser Christine Antorinis indlæg, bliver jeg alligevel bekymret. For godt nok skriver hun, at hendes parti ikke har nogen ideologisk modstand mod at udlicitere. Men i forhold til Gribskov Kommune vil hun ikke acceptere, at kommunen har valgt at give opgaven med sygepleje til et privat firma. Så hvornår er Socialdemokratiet klar til at give den offentlige sektor konkurrence? Jeg mener ikke, vi skal lulle den offentlige sektor i søvn ved at lade alt køre, som det plejer. Det vil kun gøre servicen dyr og dårlig.

En kommune kan på nogle områder være den bedste til at løse sine opgaver, mens private vil være bedst på andre. Det er det, kommunerne skal teste. I 2016 testede kommunerne kun markedet i forhold til lidt over en fjerdedel af de opgaver, som de har mulighed for at konkurrenceudsætte.

Det er alt for lidt. Vi har brug for et vedvarende pres for at sikre den bedste og mest effektive løsning af opgaverne.

Regeringen vil arbejde for at sætte måltal for konkurrenceudsættelse. Det vil give grobund for forbedringer i hele landet til gavn for alle.