Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Video: Hjælp med at rydde op i regeljunglen

Nye analyser bekræfter, at der er behov for at få ryddet op i regeljunglen. Beskæftigelsesministeren opfordrer nu alle til at komme med forslag til, hvad der kan forenkles i beskæftigelsesindsatsen.

Beskæftigelsesministeriet

Regeringen har igangsat et stort arbejde med at rydde op i regeljunglen og forenkle beskæftigelsesindsatsen. Det sker i tæt samarbejde med KL, og arbejdet har været i gang et stykke tid.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen opfordrer nu borgere, virksomheder, jobcentre, a-kasser og organisationer til at hjælpe til og komme med konkrete forslag til, hvad der kan forenkles. På http://bm.dk/regeljunglen kan alle frem til 1. juni 2017 sende deres forslag ind. Forslagene kommer til at indgå i regeringens videre arbejde.

”Der er alt for mange regler på beskæftigelsesområdet, som vi skal have ryddet op i. Kommunerne skal have større grad af frihed til selv at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen, og medarbejderne i landets jobcentre skal have mere tid til at hjælpe folk i arbejde i stedet for at bruge tid på unødig papirarbejde. Derfor lægger jeg op til et opgør med bureaukrati og overflødige regler og håber, at mange har lyst til at hjælpe og give deres besyv med. Jeg kan kun opfordre alle til at komme med konkrete forslag til, hvordan vi kan mindske regeljunglen via bm.dk\regeljunglen,” siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

Nye analyser på området, der netop er blevet offentliggjort, bekræfter, at der er god grund til at se reglerne efter i sømmene. Det drejer sig blandt andet om fire analyser af centrale redskaber i beskæftigelsesindsatsen: Vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, løntilskud og voksenlærlingeordningen.

Analyserne viser helt overordnet, at der for de centrale redskaber i beskæftigelsesindsatsen er meget forskellige regler afhængig af, hvilken målgruppe borgeren tilhører. Det gælder både i forhold til fx adgangen til ordningerne, varigheden, tilskudssatser og formål. Det gør reglerne vanskelige at administrere for jobcentrene og svære at forstå for borgere og virksomheder.

Der er f.eks. 14 forskellige undermålgrupper for voksenlærlingeordningen. Disse målgrupper har forskellige tilskudssatser, varighed og brug af positivliste – afhængig af tidligere uddannelse. For virksomhedspraktik er der 5 forskellige varighedsregler, og reglerne omfatter samlet set 17 forskellige målgrupper og undermålgrupper.

Yderligere er der offentliggjort en analyse af reglerne om statens refusion, som blandt andet viser, at kommunerne bruger mange administrative ressourcer på de forskellige refusionssatser på de aktive tilbud. Samtidig har de forskellige satser ikke stor styringskraft, da det i stedet er refusionsreformen og refusionerne på forsørgelsesudgifterne, som har den største økonomiske betydning for kommunerne.

 Staten overstyrer potentielt kommunerne ved både at styre dem gennem refusionsreformen, hvor staten refunderer udgifterne til forsørgelse afhængig af, hvor længe den ledige har været arbejdsløs, og gennem forskellige refusionssatser for de aktive tilbud. Regeringen kommer i efteråret 2017 med et samlet udspil til en forenklet og afbureaukratiseret beskæftigelsesindsats. 

Vil du hjælpe? Skriv dit forslag her

Læs mere Find analyserne på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside