Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Tibetkommissionen har afgivet sin beretning

Undersøgelseskommissionen har konkluderet, at flere demonstranters grundlæggende ret til ytrings- og forsamlingsfrihed er blevet knægtet, oplyser Justitsministeren

Justitsministeriet

Tibetkommissionen konkluderer, at der i Københavns Politi blev givet klart ulovlige ordrer, og at Folketinget modtog urigtige oplysninger i forbindelse med to officielle kinesiske besøg i 2012 og 2013.

Justitsminister Søren Pape Poulsen udtaler:

”Undersøgelseskommissionen har konkluderet, at flere demonstranters grundlæggende ret til ytrings- og forsamlingsfrihed er blevet knægtet under to officielle kinesiske besøg i 2012 og 2013, og at Folketinget har modtaget urigtige oplysninger. Det er meget alvorlige forhold.

Det skal samtidig understreges, at kommissionen ikke finder grundlag for at drage hverken embedsmænd eller tidligere ministre i de involverede ministerier eller politiets ledelse til ansvar.

Jeg har selvfølgelig en klar forventning om, at myndighederne sikrer, at en sådan sag ikke gentager sig. Jeg har i den forbindelse noteret mig, at myndighederne, mens kommissionen har arbejdet, har ændret en række procedurer. Samtidig giver kommissionens arbejde grundlag for, at myndighederne overvejer, hvilken yderligere læring der kan drages af sagen, så vi sikrer, at det ikke kan ske igen.”

Kommissionen konkluderer, at der under to officielle kinesiske besøg i 2012 og 2013 blev givet klart ulovlige ordrer, som i en række tilfælde medførte, at Københavns Politi greb ind over for demonstranter i strid med beskyttelsen af bl.a. forsamlings- og ytringsfriheden.

Urigtige oplysninger til Folketinget
Kommissionen konkluderer desuden, at der er blevet givet urigtige, vildledende eller ufyldestgørende oplysninger ved besvarelsen af en række spørgsmål fra Folketingets Retsudvalg om besøgene.

Kommissionen har fundet, at der er fornødent grundlag for at søge et disciplinært ansvar gjort gældende over for to ansatte i Københavns Politi. For så vidt angår en tredje ansat med overordnet strategisk ansvar for Københavns Politis ageren under besøgene, har Kommissionen fundet flere kritisable forhold.

Kommissionen har fundet, at der ikke er grundlag for at antage, at ministre eller ansatte på noget niveau i Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, Statsministeriet, Hofmarskallatet og heller ikke den øverste ledelse i Københavns Politi, PET og Rigspolitiet havde kendskab til generelle eller konkrete ordrer i Københavns Politi eller i øvrigt over for Københavns Politi har fremsat opfordringer mv. til at foretage ulovlige indgreb. Kommissionen har heller ikke fundet grundlag for at kritisere, at der ikke fra denne personkreds blev grebet ind over for de ulovlige ordrer, eller for at antage, at de har været vidende om, at der blev givet urigtige, vildledende eller ufyldestgørende oplysninger til Folketingets Retsudvalg.

For så vidt angår et officielt kinesisk besøg i 2014, har kommissionen lagt til grund, at politiet ikke hindrede borgere i at demonstrere, og at svarene på Retsudvalgets spørgsmål om besøget ikke indeholdt urigtige, vildledende eller ufyldestgørende oplysninger.

Kommissionens beretning er blevet sendt til Folketingets Udvalg for Forretningsordenen og Folketingets Retsudvalg.

 

pdf (1,39 Mb)