Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Styrket kamp mod udlændinges misbrug af pas

"Vi kan ikke have personer gående rundt med falske papirer – vi skal have styr på, hvem der rejser ind og ud af Danmark eller allerede opholder sig her i landet," siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg.

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Portræt af Inger Støjberg
"Der skal sættes en stopper for, at konventions- eller fremmedpas til udlændinge benyttes af andre end dokumenternes retmæssige ejere. Vi kan ikke have personer gående rundt med falske papirer – vi skal have styr på, hvem der rejser ind og ud af Danmark eller allerede opholder sig her i landet," siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg. Foto: Les Kaner

Mistanke om snyd med fremmedpas og konventionspas til udlændinge kan fremover give fem års karantæne, før man kan få udstedt et nyt document.

I Danmark har udlændinge mulighed for at få udstedt enten fremmedpas eller konventionspas af de danske myndigheder. Fremmedpas kan fx gives til udlændinge, der har opholdstilladelse i Danmark som statsløse eller som uledsagede mindreårige udlændinge, eller til udlændinge, der er familiesammenført, og som ikke kan få udstedt et pas hos myndighederne i deres hjemland. Konventionspas gives til udlændinge, der er anerkendt som flygtninge i henhold til flygtningekonventionen.

Men i visse tilfælde får udlændingemyndighederne og politiet mistanke om, at denne type pas misbruges ved, at udlændingen sælger eller udlåner dokumenterne til andre. Dette er navnlig tilfældet, når en udlændings pas gentagne gange 'bortkommer' inden for kort tid. Så er myndighederne i dag nødt til at udstede et nyt, og der kan dermed cirkulere flere pas med samme navn. En grov udnyttelse af de gældende regler, som skal stoppes omgående, fastslår udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg.

Derfor sender Inger Støjberg i dag et nyt lovforslag i høring, som styrker kontrolindsatsen på udlændingeområdet. Lovforslaget skaber først og fremmest mulighed for, at Udlændingestyrelsen kan nægte at udstede pas til flygtninge eller fremmedpas til udlændinge, hvis udlændingen gentagne gange inden for de seneste år har fået udstedt nyt pas som følge af, at det tidligere pas er bortkommet. Det samme gælder, hvis myndighederne vurderer, at det er nødvendigt af hensyn til den offentlige orden eller statens omdømme. Er udstedelse af særlig rejselegitimation til udlændinge blevet nægtet med henvisning til de foreslåede regler, skal udlændingen fremover som udgangspunkt vente fem år, før udlændingen igen kan få udstedt rejselegitimation.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg siger:

”Der skal sættes en stopper for, at konventions- eller fremmedpas til udlændinge benyttes af andre end dokumenternes retmæssige ejere. Vi kan ikke have personer gående rundt med falske papirer – vi skal have styr på, hvem der rejser ind og ud af Danmark eller allerede opholder sig her i landet. Med lovforslaget indfører vi regler, der begrænser antallet af dansk udstedt rejselegitimation i cirkulation. På den måde kan vi – sammen med de øvrige kontrolinitiativer, som regeringen har iværksat – effektivt imødegå det misbrug, som myndighederne oplever.”

Lovforslaget indebærer også, at det får klare konsekvenser, hvis udlændinge ikke overholder deres oplysningspligt over for myndighederne. En overtrædelse heraf vil efter forslaget kunne straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.

Endelig skabes der med lovforslaget mulighed for at spærre dansk udstedt rejselegitimation, hvis en udlænding fx har opgivet sin bopæl i Danmark, og der ændres i udlændingelovens regler om beregningen af varigheden af indrejseforbud, så de bringes i overensstemmelse med EU-Domstolens praksis.

Læs det samlede lovforslag på Høringsportalen (nyt vindue)