Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Statsministeren lancerer nyt globalt initiativ for at fremme FN’s verdensmål

Læs mere her.

Statsministeriet

I dag lancerer statsminister Lars Løkke Rasmussen et nyt globalt initiativ med navnet P4G, der skal fremme konkrete løsninger på verdensmålene og klimaaftalen fra Paris.

Danmark har været hovedaktør bag etableringen af P4G, som også tæller Chile, Etiopien, Kenya, Mexico, Sydkorea og Vietnam.

Landene vil samarbejde med erhvervslivet om at gøre en synlig forskel i forhold til verdensmålene og Paris-aftalen ved at udvikle nye partnerskaber og løsninger i så mange lande som muligt.

Chiles præsident Michelle Bachelet og en række ministre og erhvervsledere deltager i lanceringen, der i dag finder sted i New York under åbningen af FN’s generalforsamling. I lanceringen deltager også Kina, Colombia og Indonesien, som alle bakker op om initiativet. Ligesom C40-netværket af 91 globale storbyer, der tegner sig for en fjerdedel af verdens BNP.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler:

”Vi bliver alle nødt til at gøre mere for at løfte det ansvar, vi har for verdens befolkninger og fremtidige generationer. Der er brug for, at vi tager endnu hårdere fat for at nå verdensmålene og sender et klart signal: Forpligtende samarbejde og partnerskaber er vejen frem.

P4G er en ny global alliance af lande, der ønsker at gå forrest og styrke erhvervslivets rolle i at nå verdensmålene. Vi skal i langt højere grad udvikle partnerskaber mellem regeringer, byer, virksomheder, investorer og civilsamfund. Vækst og verdensmål kan sagtens gå hånd i hånd. Vi skal arbejde sammen på nye måder, hvis vi skal gøre vores planet til et bedre sted at leve. Og det skal vi”.

Fakta om P4G

 • P4G står for ’Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030’.
 • P4G skal være en vækstmotor, der fremmer partnerskaber mellem virksomheder med løsningerne og de regeringer, regioner og byer, der har nøglen til at tilpasse rammevilkår og mindske barriererne for grøn vækst.
 • Formålet er at facilitere, modne og udvikle offentligt-private partnerskaber på tværs af sektorer og grænser for at levere på verdensmålene og klimaaftalen fra Paris.
 • P4G fokuserer særligt på sektorerne landbrug, fødevarer, energi, byer, vand og den cirkulære økonomi.
 • Hvert andet år afholdes på skift topmøder på regeringschef-plan, hvor succesfulde eksempler og resultater af P4G’s partnerskaber fremlægges, og nye partnerskaber kan udvikles.
 • Det første topmøde afholdes i København den 28.-29. november 2018.
 • En international P4G Hub med base i Washington vil blive etableret 1. januar 2018 for at sikre opskalering og volumen over landegrænser samt koordinering med de enkelte lande.
 • Nationale P4G-platforme i de enkelte lande skal sikre involvering af relevante virksomheder og myndigheder.
 • Den danske platform forankres i State of Green, som vil sikre en bred dansk involvering fra erhvervslivet, forskningsverdenen, organisationer, kommuner, tænketanke, civilsamfund og statslige myndigheder.
 • Regeringen afsætter 25 mio. kr. årligt i perioden 2018-2022 til at udvikle partnerskaber under P4G.
 • Selve gennemførelsen af partnerskaberne vil kræve finansiering i langt større skala. Eksempelvis via den kommende Verdensmålsfond, som regeringen arbejder på at etablere med et samlet investeringspotentiale på op imod 30 mia. kr. i vækst- og udviklingslande frem mod 2021.