Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Artikel

Læs om lavere registreringsafgift mv.

Regeringen
Grafik om jobreformen

Biler er meget dyre i Danmark sammenlignet med andre lande på grund af de høje afgifter.

Regeringen vil gøre det billigere for danskerne at købe en familievenlig og trafiksikker bil.

De første skridt har vi allerede taget med de to seneste finanslove. For en mellemstor familiebil er afgiften sat ned med i alt 20-30.000 kr. Registreringsafgiften er nedsat fra højst 180 pct. til højst 150 pct. Regeringen ønsker at tage det næste store skridt, som gør det billigere at købe en bil.

Registreringsafgiften er værdibaseret og udgør for personbiler 105 pct. af bilens afgiftspligtige værdi op til 109.000 kr. (2018-niveau) og 150 pct. derover.

Det foreslås at afskaffe den høje registreringsafgiftssats og nedsætte den lave sats til 100 pct., således at der fremover er én registreringsafgiftssats på 100 pct. af bilens afgiftspligtige værdi.


En nedsættelse af registreringsafgiften skønnes at indebære et gennemsnitligt prisfald for personbiler på 14.900 kr. For en typisk familiebil vil satsreduktionen indebære, at der skal betales ca. 13.500-40.500 kr. mindre i registreringsafgift.