Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Skærpet indsats mod terrorpropaganda skal forhindre radikalisering

Radikalisering i fængsler, på nettet og i konfliktzoner i udlandet udgør en reel trussel. Med et nyt lovforslag sætter regeringen ind på fire områder for at forebygge ekstremisme og radikalisering.

Justitsministeriet
Portrætbillede af Søren Pape Poulsen
Foto: Det Konservative Folkeparti

En væsentlig trussel mod vores frie og åbne samfund kommer fra radikaliserede islamister, der er blevet udsat for terrorpropaganda. Forebyggende tiltag er vigtige for at imødegå denne trussel.

Som opfølgning på den nationale handlingsplan om forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering sender justitsminister Søren Pape Poulsen derfor nu et lovforslag i høring. Lovforslaget har til formål at gennemføre de dele af handlingsplanen, hvor det er nødvendigt at ændre lovgivningen.

Justitsminister Søren Pape Poulsen udtaler:
”Vi skal forhindre, at flere sårbare unge mennesker bliver radikaliserede og ender med at støtte terrororganisationernes modbydelige ideologi. Det er afgørende for trygheden her i landet. Med det nye lovforslag sætter vi ind for at forhindre propagandaen i at blive spredt. Det gælder både online, hvor det skal være muligt at blokere hjemmesider, som terrororganisationer bruger til at sprede propaganda på, og det gælder i fængslerne, hvor indsatte skal motiveres til at bryde med det radikaliserede miljø. Endelig sætter vi en stopper for, at fremmedkrigere, der f.eks. rejser til Syrien for at kæmpe for Islamisk Stat, kan finansiere deres rejse med offentlige ydelser.”

Helt konkret indeholder lovforslaget følgende fire hovedpunkter.

  • Udbredelse af terrorpropaganda skal skrives ind i straffelovens § 114 e om fremme af terrorisme, så det er helt tydeligt, at dette er strafbart. Dermed vil der være et klart strafferetligt værn mod propaganda, som fremmer terroristernes sag.
  • Hjemmesider med propaganda for terrororganisationer skal kunne blokeres, så omfanget af voldeligt ekstremistisk materiale på internettet bliver reduceret. Terrorister bruger i stigende grad propaganda aktivt til at fremme deres formål, og udbredelsen af propagandaen og rekruttering har fået lettere vilkår på internettet og med de sociale medier.
  • Udbetalingen af offentlige ydelser til fremmedkrigere skal stoppes, så man ikke kan finansiere et ophold i en konfliktzone med f.eks. kontanthjælp.

Radikaliserede indsatte, der er dømt for terror, skal deltage i et fastsat program (f.eks. exitforløb) for at blive prøveløsladt

Læs hele lovforslaget her

Læs den nationale handlingsplan om forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering her