Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Video

Thyra Frank: Vi skal løfte livskvaliteten for de svageste ældre

Regeringen vil prioritere en styrkelse af rehabiliterings-indsatsen for de svageste ældre i forbindelse med satspuljen for 2018.

Sundheds- og Ældreministeriet

Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre

Undersøgelser har vist, at der for svage ældre er stort potentiale i forhold til livskvalitet og forbedring af funktionsevne, hvis den rehabiliterende tilgang over for målgruppen styrkes. Regeringen vil derfor prioritere en styrkelse af rehabiliterings-indsatsen for de svageste ældre.