Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Video

Mai Mercado om hjemløseplan og andre tiltag på socialområdet

Handlingsplan for bekæmpelse af hjemløshed

Det er et trist faktum, at der i et rigt velfærdssamfund som det danske er mennesker, der mister fodfæstet og ikke kan finde hjem igen. At være hjemløs handler ofte ikke blot om at mangle en bolig, men falder ofte sammen med en lang række andre sociale problem­stillinger. Misbrug, psykisk sygdom, dårlig økonomi, kriminalitet, manglende socialt netværk, rodløshed og ringe arbejdsmarkedstilknytning er faktorer, der ofte hænger sammen med hjemløshed. Regeringen vil fremlægge et forslag til en handlingsplan for bekæmpelse af hjemløshed, der bygger videre på erfaringerne fra ”Hjemløsestrategien”. Med handlingsplanen vil regeringen styrke den forebyggende indsats, der skal hindre en fortsat stigning i antallet af unge hjemløse, ligesom flere skal have den rette hjælp og støtte.

National strategi for et stærkere civilsamfund

Regeringen nedsatte i juni 2017 en task force med repræsentanter fra civilsamfundet, kommunerne, erhvervslivet og de faglige organisationer med det formål at få anbefalinger til regeringens kommende civilsamfundsstrategi. Task forcens fem hovedanbefalinger indeholder blandt andet forslag til, hvordan civilsamfundet bliver bedre til at inddrage udsatte borgere udenfor arbejdsfællesskabet i frivillige fællesskaber samt forslag til bedre rammer for det lokale frivillige initiativ. Regeringen vil tage anbefalingerne med sig i udarbejdelsen af civilsamfundsstrategien.