Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Video

Inger Støjberg om tiltag for at få flygtninge og indvandrere i job

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Beskæftigelsesrettede initiativer for flygtninge og indvandrere

Det er afgørende, at flere flygtninge og indvandrere bliver i stand til at forsørge sig selv. Regeringen vil derfor iværksætte en række initiativer, der skal fremme beskæftigelsen for netop denne målgruppe. Konkret ønsker regeringen at udbrede erfaringer fra de kommuner, der gør det bedst i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats. Derudover vil regeringen igangsætte indsatser, der gennem en opsøgende indsats kan hjælpe ikke-vestlige flygtninge- og indvandrekvinder ind på det danske arbejdsmarked samt indsatser, der gennem anerkendte og veldokumenterede metoder kan få flere aktivitetsparate flygtninge med traumerelaterede udfordringer til at blive jobparate eller komme i job.