Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Regeringen vil sætte ind mod menneskehandel

Ligestillingsministeren vil bl.a. have fokus på menneskehandel til tiggeri og handel med mindreårige. Forhandlingerne om en ny handlingsplan startede i fredags.

Udenrigsministeriet
Foto: Colourbox

Regeringen har i sit oplæg til dette års satspuljeforhandlinger prioriteret en ny handlingsplan mod menneskehandel. Den nuværende finansiering og handlingsplan løber frem til udgangen af 2018, men for at sikre kontinuitet i den fremtidige indsats mod menneskehandel blev satspuljepartierne i forbindelse med sidste års forhandlinger enige om at drøfte indsatsen allerede i år.

”Menneskehandel er et internationalt problem. Det er en grov forbrydelse og det er en krænkelse af menneskerettighederne og den enkeltes frihed. Derfor er det vigtigt at skabe ro om arbejdet mod menneskehandel. Det gør vi nu ved at sikre kontinuitet i finansieringen, så de NGO’er, der er helt centrale på området, i god tid ved, at finansieringen af indsatsen er sikret. På den måde kan vi eksempelvis undgå at indsatser sættes i bero eller at organisationerne begynder at overveje fyringer af medarbejdere eller opsigelse af lejemål pga. usikkerhed om finansieringen" siger ligestillingsminister Karen Ellemann.

Portræt af Karen Ellemann
Minster for fiskeri-, ligestilling og nordisk samarbejde

Udkastet til handlingsplanen bygger videre på den eksisterende indsats på området, samtidig med at den skal gøre indsatsen mere fleksibel og tilpasningsdygtig overfor nye udviklingstendenser og nye målgrupper. 

”Vi skal sikre fleksibilitet i vores indsats, så den kan tilpasses de nye tendenser, der er på området. Menneskehandel er et lukrativt område for dybt kriminelle bagmænd, og de er desværre gode til at finde nye udnyttelsesformer.

Fremadrettet skal vi også have fokus på menneskehandel til eksempelvis tiggeri og handel med mindreårige. Samtidig skal vi styrke arbejdet med at tilpasse indsatsen til det enkelte offers behov, f.eks. i forhold til indkvartering” udtaler Karen Ellemann.

Med handlingsplanen foreslår regeringen bl.a., at etablere en nøglepersonsordning i relevante politikredse, der kan bidrage til efterforskning og dermed retsforfølgelse af bagmændene.  

Desuden foreslår regeringen at etablere særlige indsatsgrupper, f.eks. på tværs af lokalt politi, kommunale forvaltninger og sociale og sundhedsfaglige organisationer, når det er nødvendigt. De skal sikre, at indsatsen kan imødegå aktuelle udviklingstendenser f.eks. i forhold til mindreårige, og at der kan sættes systematisk ind på baggrund af fælles viden. Aktørerne skal lære af hinanden, og metoderne og værktøjer skal udvikles løbende.

Endelig foreslår regeringen, at der ses på mulighederne for at udvikle nye teknologibaserede initiativer, f.eks. oplysningsmateriale om det at vidne mod bagmænd til mulige ofre.

Læs mere om regeringens oplæg til satspuljeforhandlingerne her.