Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Regeringen undersøger mulighed for knivforbud på botilbud

Børne- og socialminister Mai Mercado har nedsat en arbejdsgruppe, der nu skal se på muligheden for et forbud mod knive på socialpsykiatriske botilbud efter drab og flere farlige situationer.

Portrætbillede af Mai Mercado
Foto: Det Konservative Folkeparti

Børne- og socialminister Mai Mercado vil have undersøgt muligheden for et knivforbud på socialpsykiatriske bosteder.

Derfor har hun nedsat en arbejdsgruppe, der skal finde en løsning, der tilgodeser, at ikke-voldelige beboere skal kunne bruge f.eks. en brødkniv til madlavning.

Se ministerens svar til Folketinget på baggrund af et spørgsmål om ministerens holdning til knivforbud:

"Vi oplever desværre, at der på nogle botilbud er problemer med knive og andre farlige genstande, der kan medføre en risiko for, at der opstår farlige situationer for medarbejderne og beboerne på botilbuddet. Vi har endda været vidne til nogle meget tragiske tilfælde, hvor ansatte på botilbud har mistet livet efter at være blevet overfaldet med kniv af en beboer.

Den slags situationer skal vi gøre alt for at forhindre. Både for medarbejdernes, de pårørendes og for beboernes skyld. Jeg er derfor meget optaget af at finde en løsning på udfordringerne med, at beboere med knive i nogle tilfælde kan agere truende og være til fare for andre.

Desværre er der ikke en let løsning på problemstillingen. De borgere, der opholder sig på landets botilbud er – ligesom borgere alle andre steder i landet – meget forskellige og har forskellige udfordringer og behov. De allerfleste beboere på botilbuddene bruger helt uproblematisk knive i deres hverdag. De har måske deres egen lejlighed eller rækkehus på botilbuddet og bruger f.eks. knive i deres køkken til madlavning.

Samtidig er der dog et problem med en mindre gruppe beboere, hvis adgang til knive udgør en risiko for medbeboere og personale.

Udfordringen er at finde en velafbalanceret løsning, der kan dæmme op for denne risiko, uden at den sætter unødige begrænsninger eller går ud over retssikkerheden for de borgere, der på helt almindelig vis og ganske ufarligt anvender knive i deres dagligdag og i deres hjem på et botilbud.

Som det fremgår, er der tale om en svær problemstilling, og der er en række væsentlige forhold, der skal tages højde for i en løsning.

Derfor har jeg besluttet med det samme at nedsætte en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra Børne- og Socialministeriet, Justitsministeriet, KL og Københavns Kommune.

Arbejdsgruppen skal se på mulige modeller for et knivforbud, herunder hvordan vi bedst sikrer beboernes retssikkerhed i den sammenhæng.

Mit mål er, at vi får skabt sikkerhed og tryghed for medarbejdere og beboere, uden at det går ud over retssikkerheden for borgere, der på ingen måde udgør eller må forven-tes at udgøre en risiko for medarbejdere eller beboere".

Læs mere her