Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Nu bliver det muligt at dyrke cannabis til medicinsk brug

Regeringen har besluttet at åbne op for produktion af cannabis herhjemme. Et vigtigt skridt, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby, der håber, at private producenter vil melde sig på banen.

Sundheds- og Ældreministeriet

Regeringen har besluttet at åbne op for produktion af cannabis herhjemme. Et vigtigt skridt, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby, der håber, at private producenter vil melde sig på banen.

”Nu bliver det muligt at producere medicinsk cannabis i Danmark, og så håber jeg, at private aktører - der tidligere har været interesseret - vil vise virkelyst på det her område,” siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby og understreger, at det er et nyt marked i Danmark.

”Derfor vil de private producenter i første omgang skulle i gang med at udvikle dyrkningsmetoder, der gør cannabisproduktet egnet til medicinsk brug. ” siger sundhedsministeren.

Med ordningen kan danske producenter dyrke cannabis under sterile og sikrede forhold. Cannabis produktion til medicinsk cannabis er en højt specialiseret proces, fordi produkterne skal være rene og standardiserede med samme mængde aktive stoffer i hver leverance.

”Det er vigtigt at sige, at cannabisproduktion til medicinsk cannabis er en meget kontrolleret proces. Der er tale om et produkt, der skal bruges som smertelindrings-middel til meget syge patienter. Produktionsvilkårene er derfor afgørende for kvaliteten – det skal foregå i helt lukkede systemer,” siger Ellen Trane Nørby.

I første omgang er der tale et forsøg, der kommer til at køre sideløbende med forsøgsordningen med medicinsk cannabis over fire år. Det vil kræve en tilladelse fra myndighederne at få lov til at dyrke cannabis i Danmark.

Baggrund
I satspuljeaftalen 2017-2010 indgik satspuljekredsen (V, S, DF, LA, ALT, RV og SF) en forsøgsordning for medicinsk cannabis med start fra 1. januar 2018.

Siden har en række af satspuljepartierne ønsket at gå videre med en dyrknings-ordning til medicinsk cannabis for at styrke markedet.

Der er relativt få aktører på det internationale marked, der kan levere cannabis til den danske forsøgsordning.