Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Regeringen nedsætter ytringsfrihedskommission

"Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at værne om den frie politiske debat og den frie udveksling af idéer og holdninger, som vores samfund bygger på," siger justitsminister Søren Pape Poulsen.

Justitsministeriet
Portræt af Søren Pape Poulsen på hans kontor
Justitsminister Søren Pape Poulsen nedsætter i dag ytringsfrihedskommission

Regeringen ønsker at værne om ytringsfriheden. Derfor vil regeringen sammen med et bredt flertal af Folketingets andre partier nedsætte en ytringsfrihedskommission. Justitsministeren har i dag sendt udkastet til et kommissorium til partierne bag den politiske aftale.

Ytringsfrihedskommissionen skal beskrive de retlige rammer for ytringsfriheden i Danmark, den historiske udvikling af ytringsfriheden i Danmark og de samfundsforhold, som har væsentlig betydning for ytringsfrihedens generelle vilkår i landet.

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

”Friheden til at ytre sig er en af de vigtigste forudsætninger for vores demokrati og samfund. Derfor skal vi sikre os, at rammerne for den frie debat er stærke nok. Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at værne om den frie politiske debat og den frie udveksling af idéer og holdninger, som vores samfund bygger på.”

Et bredt flertal i Folketinget besluttede den 31. maj 2016 at nedsætte en ytringsfrihedskommission i forbindelse med den politiske aftale om initiativer rettet mod religiøse forkyndere.

 

Læs kommissoriet og om sammensætningen af kommissionen her