Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Thyra Frank: De pårørende skal have mere opbakning

Ældreministeren mener, der er brug for større anerkendelse og opbakning til pårørende for svage ældre. Derfor vil hun afsætte 60 mio. årligt til at styrke kommunernes pårørendeindsats.

Sundheds- og Ældreministeriet
Foto: Colourbox

Pårørende kan løfte meget og gør det også, men der er behov for mere støtte til de pårørende. Derfor vil ældreministeren afsætte 60 mio. årligt til at styrke kommunernes pårørendeindsats.

”De pårørende er meget vigtige medspillere i ældreplejen. De løfter et stort arbejde, som er meningsfyldt for de fleste, men som også kan være slidsomt. Derfor skal vi sørge for at støtte dem så godt vi kan”, siger ældreminister Thyra Frank.

Mange pårørende hjælper deres nære og kære flere gange om ugen eller hver dag. En undersøgelse fra ÆldreSagen viste for nyligt, at det gør mere en halvdelen af de pårørende. Godt 750.000 danskere vurderes at fungere som pårørende. De hjælper med alt fra hygiejne, rengøring, madlavning, transport og indkøb.

”At være tæt pårørende til et svækket menneske slider ofte på de pårørendes helbred og påvirker deres livskvalitet. Hvis vi ikke passer på de pårørende, er der risiko for, at de bukker under og selv bliver syge”, mener ældreministeren, der konkret forslår, at de pårørende prioriteres årligt med 60 mio. kr. på finansloven, varige midler.

For at understøtte initiativet vil ministeren forpligte kommunerne til at beskrive deres pårørende indsats i de lovpligtige værdighedspolitikker, der opdateres hvert fjerde år.

Flere kommuner er i gang

På sin tur rundt til alle landets 98 kommuner har Thyra Frank blandt andet været i Esbjerg, hvor pårørende til mennesker med demens bliver tilbudt kurser, så de bedre kan forstå og håndtere sygdommen hos deres nære. De pårørende er også de sidste tre år blevet inviteret til at deltage i et pårørende netværk. Flere andre kommuner heriblandt Københavns Kommune tilbyder ligeledes kursusforløb til pårørende, der skal hjælpe dem med at håndtere hverdagen som pårørende og passe bedre på sig selv.

”Jeg håber, at kommunerne vil lære af hinandens erfaringer. Esbjerg - og Københavns Kommune har pårørende netværk og kurser, der kan støtte op. Men det behøver ikke at være ens alle steder. Det vigtigste er, at kommunerne sætter ind”, siger Thyra Frank, om det initiativ, der er en del af regeringens forslag til finansloven for 2018.