Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Orlov - ta' det som en mand

Regeringen, virksomheder og organisationer er enige: Fædre skal tage mere orlov

Erhvervs- og Vækstministeriet
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Danske mødre holder i gennemsnit næsten 10 gange så meget orlov som danske fædre. I en ny kampagne opfordrer regeringen sammen med en lang række virksomheder og organisationer fædre til at tage mere orlov under mottoet ”Orlov – ta’ det som en mand”.

Derfor har regeringen lanceret kampagnen Aktion Fars Orlov, der sigter mod at få flere fædre til at tage mere orlov. Der er i dag gode muligheder for, at far og mor kan dele forældreorloven mellem sig, og det har positive effekter for både familierne, virksomhederne og samfundet, når fædre tager orlov. Alligevel er der stadig meget stor forskel på, hvor meget orlov mødre og fædre tager, selvom mænd i dag tager mere orlov end tidligere. Kampagnen skal via information og oplysning være med til at understøtte en kulturændring bredt i samfundet, så det bliver mere naturligt og acceptabelt for fædre at tage en større del af orloven.

Bag kampagnen står ligestillingsminister Karen Ellemann, erhvervsminister Brian Mikkelsen, Dansk Arbejdsgiverforening, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, fagbevægelsen og en lang række store danske virksomheder, herunder Mærsk, TDC, NCC, Novozymes og LEGO.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen håber, at flere mænd vil tage barsel. Og fortryder han ikke tog mere selv

Undersøgelser tyder på, at det har en positiv effekt for både barn, far og mor, men også for samfundet, når fædre tager mere orlov. Når fædrene tager en større del af orloven, stiger både kvindens og husstandens samlede indkomst. Også for virksomhederne har det en positiv effekt, når fædre tager en større del af orloven. Mange virksomheder oplever i dag en stigende efterspørgsel på bedre balance mellem familie- og arbejdsliv – også fra de mandlige medarbejdere.

Orlov - godt for virksomhederne
Ifølge de involverede virksomheder kan et fokus på fædres orlov derfor bidrage til at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. Samtidigt gavner det kvindernes karrieremuligheder, hvilket giver virksomhederne et større rekrutteringsgrundlag.

”Orlov og barsel er for mange kun forbundet med mor. Men orlov kan være så meget andet. Orlov kan og bør også være forbundet med far, fordi fædres orlov er godt for både fædrene selv, børnene, familierne og samfundet. Derfor sætter vi nu fokus på og handling bag, at det bør være lige så naturligt, at fædre tager orlov som at mødre gør det, og at de tager orlov lige præcis på den måde, de selv vil,” siger ligestillingsminister Karen Ellemann.

Med kampagnen håber aktørerne at skabe en bred bevægelse og forhåbentlig flytte kulturen. Det kræver bl.a., at endnu flere virksomheder og organisationer aktivt bakker op om kampagnen.

”Kampagnens styrke er, at den har opbakning fra virksomheder, organisationer, arbejdsgivere og faglige organisationer. Vi har alle et fælles mål om at begynde en samtale bredt i samfundet om fædres orlov. Vi ved, at kultur spiller en stor rolle for, om fædre tager orlov, og hvor meget orlov de tager. Vi ved også, at flere fædre rent faktisk ønsker at tage mere orlov. Den positive udvikling skal ikke bremses af en kultur, der afholder mænd fra at være en del af deres børns første tid,” udtaler ligestillingsminister Karen Ellemann.

"Vi går ad frivillighedens vej"
Ligestillingsministeren og erhvervsministeren har gennem længere tid været i dialog med virksomhederne, offentlige myndigheder, arbejdsgiverforeninger og fagbevægelsen. Kampagnen er tilrettelagt på baggrund af aktørernes input og ønsker.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Vi skal værne om vores fleksible arbejdsmarked og ikke lovgive unødigt. Vi har i forvejen nogle yderst fleksible regler for forældreorlov i Danmark, og jeg tror på, at vi ad frivillighedens vej kan få flere mænd til at tage en større del af orloven. Det handler ikke mindst om at ændre virksomhedskulturen, og derfor er jeg særligt glad for virksomhedernes store engagement i dette initiativ. Det viser, at virksomhederne kan se, at mere balance i fordelingen af orlov ikke kun gavner den enkelte familie, men også giver mening på bundlinjen. Gode arbejdsvilkår er et konkurrenceparameter, og her spiller fædrenes orlov i dag en vigtig rolle. Samtidigt gavner det kvindernes karrieremuligheder, hvilket i sidste ende jo giver virksomhederne et større rekrutteringsgrundlag til lederstillinger. Jeg tror på, at Danmarks position i den globale konkurrence bliver styrket, hvis fædre tager større del i familielivet. Derfor skal vi have flere mænd til at vælge mere orlov, og denne kampagne er et vigtigt skridt i den rigtige retning.”

 

Kampagnen kører frem til 2020 med en række aktiviteter på bl.a. sociale medier og ude i virksomhederne og organisationerne. Kampagnen er finansieret gennem satspuljen for 2017.

På kampagnens aktionsside kan man finde information om rettigheder, hvem der støtter op, gode råd, og så kan man tilmelde sig her og dele det gode budskab på kampagnens facebookside her.