Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Nyt rejsehold skal styrke kommunernes håndtering af æresrelaterede konflikter

”Alt for mange unge, særligt kvinder, udsættes for æresrelateret pres, kontrol og tvang. Det er uacceptabelt i et demokratisk samfund som det danske. Det ligger mig derfor meget på sinde at sikre, at personer, der ønsker at bryde med den negative sociale kontrol og vold, får den hjælp de har behov for," siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg.

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Portræt af Inger Støjberg
Foto: Les Kaner

Fremover kan kommunerne få rådgivning fra et nationalt rejsehold, når indsatsen mod æresrelaterede konflikter skal tilrettelægges.            

Når en borger henvender sig til kommunen om en æresrelateret konflikt, er der ofte behov for hurtigt at handle. For mange kommuner er æresrelaterede konflikter imidlertid et nyt og svært indsatsområde. Derfor har regeringen aftalt med partierne bag satspuljen at understøtte udviklingen af den kommunale indsats på æresområdet med et nationalt rejsehold.

Rejseholdet tilbyder strategisk og faglig rådgivning til kommunerne om forebyggelse og håndtering af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Det omfatter bl.a. rådgivning om, hvordan kommunerne kan implementere forebyggende indsatser og iværksætte exitforanstaltninger. Formålet er blandt andet at sikre, at kommuner og sagsbehandlere får den rette forståelse for alvorsgraden i æresrelaterede sager og kender til de specialtilbud, der kan anvendes i sagerne. Rejseholdet skal desuden støtte flere kommuner i at udarbejde handlings- og beredskabsplaner.

Kommunerne spiller en afgørende rolle i indsatsen mod æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Der er imidlertid stor forskel på kommunernes håndtering af æresrelaterede sager, og kun få kommuner har en egentlig strategi for, hvordan sagerne skal håndteres lokalt. SIRI gennemførte i efteråret 2015 en rundspørge blandt kommunerne, der viste, at kun ni af landets kommuner har en såkaldt beredskabsplan for håndtering af æresrelaterede konflikter.

”Alt for mange unge, særligt kvinder, udsættes for æresrelateret pres, kontrol og tvang. Det er uacceptabelt i et demokratisk samfund som det danske. Det ligger mig derfor meget på sinde at sikre, at personer, der ønsker at bryde med den negative sociale kontrol og vold, får den hjælp de har behov for. Det er afgørende, at vi får kommunerne på banen i de her sager. Derfor har jeg i dag sendt en orienteringsskrivelse til alle landets kommuner for at informere dem om rejseholdet med en opfordring til at gøre brug af tilbuddet," siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg.

Som led i indsatsen bliver der også etableret to netværk for kommunale medarbejdere med borgerkontakt - et netværk i Østdanmark og et i Vestdanmark. Der vil blive afholdt to møder i hvert netværk pr. år. Netværkene vil give kommunerne mulighed for at dele erfaringer om best practice på området, skabe et fælles fagligt fundament og understøtte samarbejder på tværs af kommunegrænser.

Læs mere om og tilmeld dig netværkene her.

Læs mere om den nationale handlingsplan for forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol her

Læs mere om satspuljeaftalen for 2017 på integrationsområdet her