Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Nye køretøjer skal ud i trafikken

Motoriserede skateboards, uniwheels, segboards... Nu er de lovlige at bruge

I dag er det ulovligt at færdes på færdselslovens område med nye køretøjstyper som motoriserede skateboards, uniwheels, segboards mv. Det vil alle Folketingets partier lave om på med en ny lov, der netop er blevet vedtaget. Loven skal imødekomme nye køretøjstyper på færdselslovens område.

Udviklingen af markedet for små motoriserede køretøjer har ført til, at flere mennesker anvender og udviser interesse for de nye, alternative transportformer. Der er tale om forskellige køretøjer, som ikke alle er omfattet af færdselslovens gældende regler og derfor ikke lovligt kan bruges på cykelstier, fortove og veje.

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen mener, at vi skal imødekomme befolkningens interesse for de nye køretøjstyper og følge med den teknologiske udvikling. Derfor glæder han sig over, at alle Folketingets partier netop har stemt for regeringens lovforslag, der skaber bedre retlige rammer for anvendelsen af de små motoriserede køretøjer på færdselslovens område. 

"De nye transportformer sikrer borgerne en større fleksibilitet. Jeg mener derfor, at vi skal omfavne de nye teknologier på en kontrolleret måde. Og når vi så fastsætter regler for brugen af de fleksible transportformer, er det vigtigt for mig at understrege, at vi ikke slipper dem løs i trafikken uden at tage hensyn til trafiksikkerheden", siger Ole Birk Olesen.

Med lovforslaget bemyndiges ministeren til på bekendtgørelsesniveau at fastsætte nærmere krav til anvendelsen af de forskellige små motoriserede køretøjer. Det kan bl.a. være bestemmelser om, hvor køretøjerne må færdes fx på cykelstier, fastsættelse af hastighedsgrænser eller topfart, alderskrav, krav om lygteføring, krav om hjelm og krav om andet sikkerhedsudstyr.

"Da vi ikke har erfaringer med de nye køretøjstyper på færdselslovens område, mener jeg, at det er mest forsvarligt, at vi i første omgang lovliggør dem i forsøgsordninger. Her er det en fordel, at reglerne fastsættes på bekendtgørelsesniveau, fordi det er en smidig reguleringsform, hvor reglerne let kan blive tilpasset, efterhånden som vi får mere erfaring med området", siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Forsøgsordningerne evalueres løbende, og ministeren inddrager Folketingets Transportudvalg, inden bekendtgørelserne udstedes.

Her er de nye køretøjer, der forsøgsvis bliver lovlige: