Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Undersøgelse: Udbredt eksamenssnyd

Snyd er en integreret del af prøver og eksamener i Danmark, siger undervisningsministeren

Undervisningsministeriet
Arkivfoto: Colourbox

Knap 5.000 eksamensvagter, censorer og andre involverede i folkeskolerne og gymnasiernes prøver og eksamener har bidraget til en ny undersøgelse, der kortlægger mistanken om snyd. De adspurgte grupper vurderer blandt andet, at mellem 3 og 5 procent af gymnasieleverne snød ved sommerens prøver.

I en undersøgelse foretaget for Undervisningsministeriet svarer henholdsvis 36 procent af de eksamensansvarlige, 33 procent af censorerne og 23 procent af eksamensvagterne, at de har haft mistanke om snyd ved de skriftlige gymnasieprøver denne sommer. Det er dog langt fra altid, at en fornemmelse bliver fulgt op af handling. For eksempel har kun hver tredje eksamenscensor, der har haft mistanke om snyd, reageret på alle mistankerne.

”Ministeriet har ikke tidligere haft lignende tal, og de styrker desværre mistanken om, at snyd er en integreret del af prøver og eksamener i Danmark. Prøver og eksamener skal være objektive og fair. Derfor fortsætter vi arbejdet med at indrette dem, så det er det dygtige elever, der får de gode karakterer – ikke snyderne,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Portræt af Merete Riisager på hendes kontor
Foto: Les Kaner

For folkeskole lyder vurderingen i undersøgelsen, at omkring 2-6 procent af eleverne snød til folkeskolens skriftlige prøver denne sommer. På gymnasieområdet gælder det for mellem 3 og 5 procent af eleverne. Et stort flertal på tværs af grupperne vurderer desuden, at ingen eller maksimalt 10 procent af de elever, som snyder, reelt bliver opdaget.

Undersøgelsen viser videre, at censorer, vagter og ansvarlige vurderer, at det særligt er plagiat, brug af ikke tilladte hjælpemidler og internet, der anvendes til at snyde ved prøverne. 

Resultaterne fra undersøgelsen vil blandt andet indgå i gymnasieforligskredsens drøftelser om initiativer mod snyd. Senere følger endnu en undersøgelse, der afdækker snyd set med elever og lederes øjne.

Fakta om undersøgelsen

  • 650 prøveansvarlige, prøvevagter/tilsynsførende og censorer til grundskolens skriftlige prøver i sommeren 2017 har medvirket i undersøgelsen. På det gymnasiale område har 1089 eksamensansvarlige, -vagter og censorer ved de skriftlige eksamener i samme periode bidraget.
  • Svarprocenten i grupperne varierer fra 33 til 70 procent.
  • 14 procent af prøvevagterne/tilsynsførende ved grundskolens prøver havde mistanke om snyd ved mindst en prøve, hvilket er færrest blandt de adspurgte grupper.
  • 54 procent af censorerne ved grundskolens prøver havde mistanke om snyd ved mindst en prøve, hvilket er flest blandt de adspurgte grupper.
  • Respondenterne er blandt andet blevet spurgt til omfanget af og former for snyd, egne it-kompetencer, syn på egen opgave ved prøver/eksamener osv.
pdf (990 Kb)