Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Ny udviklingspolitisk strategi: En friere, rigere og mere tryg verden

Danmark har fået en ny udviklingspolitisk og humanitær strategi. Strategien er forligsbelagt og bliver bakket op af et bredt flertal i Folketinget. Det er det første forlig om Danmarks udviklingspolitik og det er det første forlig, som den nye trekløverregering har indgået.

Udenrigsministeriet

Danmark har fået en ny udviklingspolitisk og humanitær strategi. Strategien er forligsbelagt og bliver bakket op af et bredt flertal i Folketinget. Det er det første forlig om Danmarks udviklingspolitik og det er det første forlig, som den nye trekløverregering har indgået.

Minister for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs understreger, at det er helt afgørende, at Danmark gennem sin udviklingspolitik og sine humanitære indsatser er med til at skabe et håb om en fremtid for fattige mennesker der, hvor de er.

"Vi passer godt på Danmark, når vi tager vare på verden. Danmark er ikke en øde ø, og det der sker ude i verden påvirker også os. Det så vi meget klart i september 2015, da flygtninge og migranter gik gennem Danmark på vores motorveje. Vores udviklingspolitik skal hjælpe flygtninge og migranter der, hvor de er. En flygtning er i gennemsnit på flygt i 17 år, derfor er det helt afgørende at vi tænker udviklingspolitikken og den humanitære indsats sammen, så vi både imødekommer de akutte og langsigtede behov. Hvis vi kan skabe håb om en lysere fremtid, end den nutid, som de oplever nu, tror jeg på, at mennesker gerne vil blive i de områder af verden, hvor de og deres familier har rod," siger Ulla Tørnæs.

Regeringen arbejder for at skabe et friere, rigere og mere trygt Danmark. Med den nye udviklingspolitiske strategi sætter vi rammerne for, at vi kan bidrage til at skabe en friere, rigere og mere tryg verden. Det vil regeringen gøre ved at følge op på FN’s 17 verdensmål gennem fire pejlemærker: sikkerhed, migration, bæredygtig vækst og demokrati og menneskerettigheder.

Ministeren for udviklingssamarbejde glæder sig over, at vi med strategien ny får et stærkt afsæt for at følge op på FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling af verden, samtidig understreger ministeren, at hvis vi skal nå verdensmålene, skal vi løfte i folk.

"Hvis vi skal nå FN’s 17 verdensmål i 2030 kræver det, at alle bidrager. Derfor er jeg glad for, at vi med den nye udviklingspolitiske strategi flytter fokus fra udviklingsbistand til udviklingssamarbejde. Vi kan ikke løfte verdens fattige lande ved kun at give bistand. Vi skal samarbejde og skabe partnerskaber mellem danske partnere og partnere i udviklingslandene. På den måde kan vi skabe udvikling lokalt, som kan løfte nationalt. Det gavner fattige mennesker rundt om i verden som får et håb om en fremtid der, hvor de er. Og det gavner også Danmark, fordi danske virksomheder får nye muligheder," slutter Ulla Tørnæs.

Den udviklingspolitiske strategi følger op på Peter Taksøe-Jensens udredning om dansk udenrigspolitik, som anbefalede, at Danmark fik en mere interessebaseret udviklingspolitik. Med strategien orienterer Danmark nu sin udviklingspolitik mod fire strategiske pejlemærker:

 1) Sikkerhed og udvikling.

 2) Migration og udvikling.

 3) Inklusiv bæredygtig vækst og udvikling.

 4) Frihed og udvikling.

Læs mere om forliget her

Få mere at vide om Danmarks nye udviklingspolitik herunder

pdf (4,10 Mb)