Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Ny tilsynsmetode skal nedbringe ulykker og nedslidning i byggeriet

For at nedbringe antallet af ulykker og nedslidning i branchen iværksætter beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen nu et forsøg med en ny tilsynsmetode. Metoden vil betyde, at Arbejdstilsynet i højere grad vil komme på uanmeldt besøg på byggepladser, hvor det farlige arbejde udføres.

Beskæftigelsesministeriet
Arkivfoto: Colourbox

Mens antallet af alvorlige arbejdsulykker generelt er faldende, er det ikke lykkedes at knække kurven i bygge- og anlægsbranchen. Mere end dobbelt så mange ansatte kommer her alvorligt til skade på deres arbejde i forhold til andre ansatte på det danske arbejdsmarked. Samtidig viser tal, at mange ansatte i branchen overbelastes fysisk.

For at nedbringe antallet af ulykker og nedslidning i branchen iværksætter beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen nu et forsøg med en ny tilsynsmetode. Metoden vil betyde, at Arbejdstilsynet i højere grad vil komme på uanmeldt besøg på byggepladser, hvor det farlige arbejde udføres. Samtidig vil der være øget fokus på forebyggelse.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

”Alt for mange ansatte i byggeriet kommer alvorligt til skade eller bliver slidt ned af dårlige arbejdsforhold – og det er helt uacceptabelt. Situationen kalder på politisk handling, og derfor iværksætter vi nu en ny tilsynsmetode, hvor Arbejdstilsynet rykker uanmeldt ud til byggepladser i hele landet.”

”Men kontrol kan ikke stå alene. Hvis vi for alvor skal vende udviklingen, er det også afgørende, at der kommer øget fokus på forebyggelse af ulykker og nedslidning. Fremover skal det være sådan, at Arbejdstilsynet skal afholde et dialogmøde med virksomheden, hvis der konstateres alvorlige arbejdsmiljøproblemer – og hver eneste gang, det er relevant, skal Arbejdstilsynet følge op over for byggeledelsen eller bygherren.”

Den nye tilsynsmetode har været drøftet i arbejdsmiljøforligskredsen og med Dansk Byggeri og BAT-kartellet, som bakker op om forsøget:

Direktør i Dansk Byggeri, Peter Stenholm, siger:

”I Dansk Byggeri har vi arbejdet målrettet for at knække ulykkeskurven. Derfor har vi også arbejdet for at sikre, at alle i byggeriet skal påtage sig sit ansvar efter arbejdsmiljøloven, og i den forbindelse er det særligt vigtigt, at Arbejdstilsynet fører tilsyn med alle i byggeriets værdikæde. Vi hilser derfor velkomment, at Arbejdstilsynet nu indfører tilsyn med bygherres ansvar efter arbejdsmiljøloven.”

Formand for byggefagene i BAT-kartellet, Kim Lind Larsen, siger:

”Det er sund fornuft at lade Arbejdstilsynets kontrol starte ude på byggepladsen og samtidig gøre tilsynet uanmeldt. Det giver også god mening, at Arbejdstilsynet i samme ombæring ser på alle væsentlige problemer på byggepladsen, uanset om der er tale om risiko for ulykker, nedslidning eller farlig kemi. De nye dialogmøder er en ekstra service fra Arbejdstilsynet.”

”I byggefagene kan vi godt være urolige for, at møderne vil sluge en for stor del af Arbejdstilsynets sparsomme resurser, men lad os se, hvordan det går. Forsøget skal gerne gøre os klogere på, om den nye service står mål med indsatsen, og om dialogmøder giver et permanent løft af arbejdsmiljøet.”

Den nye tilsynsmetode indebærer, at Arbejdstilsynets tilsynsindsats tilrettelægges ud fra byggeriets særlige kompleksitet med mange skiftende arbejdssteder og flere aktører på byggepladsen.

Det betyder blandt andet, at Arbejdstilsynet i højere grad vil komme uanmeldt ude på byggepladserne på baggrund af den viden, som Arbejdstilsynet har fra bl.a. byggepladsanmeldelser, klager eller alvorlige ulykker.

Arbejdstilsynet skal samtidig afdække arbejdsmiljøproblemer på hele byggepladsen – og ikke kun på den enkelte virksomhed. Det vil sige, at der både vil være fokus på de rammer, der er sat af byggeledelsen og bygherrer, og på arbejdsmiljøproblemer i den enkelte virksomhed.

Endelig skal Arbejdstilsynet være markant mere i dialog med virksomhederne, byggeledelsen og bygherren om planlægning og samarbejde for at forebygge ulykker og nedslidning. Hvis Arbejdstilsynet fx konstaterer, at der på byggepladsen er en direkte risiko for de ansattes sikkerhed og sundhed, skal der afholdes et dialogmøde hos den ansvarlige virksomhed. Og hvis arbejdsmiljøproblemerne skyldes dårlige rammer for virksomhederne på byggepladsen, vil Arbejdstilsynet følge op over for byggeledelsen eller bygherren.

Der igangsættes herudover et arbejde med at øge vidensdelingen om arbejdsulykker og nedslidning i branchen, og kommunikationen herom skal styrkes, så det bliver nemmere for virksomhederne at arbejde med forebyggelse.

Forsøget med tilsynsmetoden går i gang den 1. november 2017 og fortsætter frem til 30. april 2018. Herefter vil tilsynsmetoden blive evalueret, så der kan tages stilling til, om den skal videreføres.