Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Ny planlov fremsættes i Folketinget

Erhvervsminister Brian Mikkelsen fremsætter i dag lovforslag om modernisering af Planloven, der giver kommuner, borgere og virksomheder i hele landet bedre muligheder for at skabe vækst og udvikling samtidig med, at der værnes om landskaber, natur og miljø.

Erhvervsministeriet
Portrætbillede af Brian Mikkelsen
Foto: Det Konservative Folkeparti

Erhvervsminister Brian Mikkelsen fremsætter i dag lovforslag om modernisering af Planloven, der giver kommuner, borgere og virksomheder i hele landet bedre muligheder for at skabe vækst og udvikling samtidig med, at der værnes om landskaber, natur og miljø.

Den nye planlov betyder f. eks., at kommunerne kan etablere midlertidige studieboliger og nye sommerhusområder. Kommunerne får også bedre mulighed for at planlægge nye detailhandelsbutikker. For folk der bor tæt på stranden bliver det lettere  at lave et højbed eller opstille en gynge, mens foreninger og kommuner nemmere kan etablere fx omklædningsfaciliteter og boardwalks langs vandet.

”Jeg er meget glad for, at jeg i dag kan fremsætte lovforslaget om modernisering af planloven. Med lovforslaget fjerner vi vækstbarrierer i den fysiske planlægning og åbner op for nye udviklingsmuligheder i bl.a. landdistrikterne, i turismeerhvervet og i detailhandelen. Samtidig værnes om et godt miljø og en righoldig natur," siger erhvervsminister Brian Mikkelsen: 

Lovforslaget følger op på aftalen mellem regeringen, S og DF om Danmark i bedre balance – Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet fra juni 2016.

Planloven rummer i dag en række udfordringer, som gør det vanskeligt for kommunerne at skabe plads til initiativer fra virksomheder og borgere. Med moderniseringen af planloven får kommunerne et øget råderum og en række nye muligheder, som i højere grad kan understøtte de lokale initiativer og ønsker. Samtidig øger lovforslaget væksten i samfundet ved at øge det strukturelle BNP varigt med ¾ mia. kr.

”Med lovforslaget giver vi nye udviklingsmuligheder i kystområderne, nye muligheder i landdistrikterne til fremme af bosætning og erhverv, bedre rammer for produktionsvirksomheder, bedre udviklingsmuligheder for detailhandel og mere fleksible rammer for byudvikling. Derudover imødekommer lovforslaget kommunernes og erhvervslivets efterspørgsel efter mere fleksibel og smidig administration. Dette sker med fortsat beskyttelse af landskaber, natur og miljø,” siger erhvervsminister Brian Mikkelsen.