Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Bedre uddannelser med ny bevillingsreform

"Med det her udspil gør vi op med det lidt ensidige fokus, der har været på kvantitet - at få så mange studerende igennem som muligt," siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Arkivfoto fra Københavns Universitet: Asger Ladefoged/Scanpix

Regeringen vil ændre bevillingssystemet for de videregående uddannelser. Reformen vedrører 13 milliarder kroner og cirka 270.000 studerende, og det nye udspil medfører et øget fokus på kvalitet og et opgør med et for ensidigt fokus på kvantitet.

I dag fordeles de fleste af bevillingerne til videregående uddannelse i takt med, at de studerende består eksamener eller gennemfører uddannelsesaktiviteter. Fremover foreslår regeringen, at en markant større del skal fordeles som et grundtilskud og desuden oprettes et nyt kvalitets- og resultattilskud.

Forslaget til nyt bevillingssystem har tre grundelementer:

  • Grundtilskud (cirka 20 procent)
  • Aktivitetstilskud (cirka 70 procent)
  • Kvalitets- og resultattilskud (cirka 10 procent)

"Med det her udspil gør vi op med det lidt ensidige fokus, der har været på kvantitet - at få så mange studerende igennem som muligt. I stedet motiverer vi uddannelsesinstitutionerne til at have mere fokus på kvaliteten i uddannelserne og til at få de studerende i arbejde efter endt uddannelse. Vi skaber mere frirum til ledelse hos institutionerne med den nye model, og vi stiller samtidigt rammer op, der belønner rigtig gode uddannelser, og at de studerende gennemfører og kommer i job, ", siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

Med forslaget til et nyt bevillingssystem foreslår regeringen, at de videregående uddannelsesinstitutioner modtager et grundtilskud til uddannelse på cirka 20 procent af de samlede bevillinger. Det er en betydelig ændring i forhold til i dag og skal give mere stabilitet og understøtte de strategiske prioriteringer på institutionerne og den løbende kvalitetsudvikling.

Regeringen foreslår også at indføre et nyt samlet kvalitets- og resultattilskud, hvor cirka 10 procent af bevillingerne afhænger af, om de studerende gennemfører til tiden, og dernæst kommer i job. Hvis institutionerne ikke fuldt ud når de fastsatte mål, bliver resten af midlerne brugt på nye kvalitetstiltag.

Regeringen foreslår desuden at reducere antallet af uddannelsestakster på de erhvervsrettede uddannelser. Fra 49 i dag til 10 takster i det nye bevillingssystem. Ved omlægningen foreslås det samtidig, at uddannelserne med de laveste takster løftes inden for den samlede ramme til de erhvervsrettede uddannelser.

Derudover foreslår regeringen, at der indføres et særligt grundtilskud til uddannelsesudbud uden for København, Aarhus, Odense og Aalborg. Tilskuddet skal udgøre 1 million kroner årligt til eksisterende udbudssteder udover hovedcampus uden for de store byer, dog maksimalt 5 millioner kroner pr. institution.

"Med reformen skaber vi et enklere system med færre takster, vi understøtter et Danmark i bedre balance ved at øremærke penge til uddannelsessteder uden for de store byer, og så er der mest af alt et fokus på at få skabt tiltag og incitamenter, der øger kvaliteten. Med den nylige reform af rammerne for ledelse på universiteterne og nu med bevillingsreformen for alle videregående uddannelsesinstitutioner får vi nye gode rammer for videregående uddannelser og forskning på højt niveau," siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

Det nye bevillingssystem skal træde i kraft fra 2019. For at lette overgangen til det nye bevillingssystem for institutionerne vil regeringen afsætte ekstra midler til at kompensere institutioner, hvis samlede uddannelsestilskud vil falde med mere end 1 procent i overgangsåret.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind vil nu indkalde Folketingets partier til drøftelser om regeringens forslag til nyt bevillingssystem.

Læs mere om bevillingsreformen på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

Læs og download udspillet til en ny bevillingsreform herunder

pdf (832 Kb)