Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Ny aftale: Sådan er fremtiden for S-togene

Bedre og billigere S-togsdrift med op til knap 13 millioner flere S-togsrejsende.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Foto: Sonja Iskov/Scanpix

Regeringen (VLAK), DF og RV har i dag aftalt at udbyde hele S-togsdriften og den tilhørende infrastruktur, og at fremtidens S-tog bliver automatiske. Det vil betyde bedre og billigere S-togsdrift med op til knap 13 millioner flere S-togsrejsende. Og så opdeles Øresundstrafikken, så DSB alene får ansvaret for trafikken på Kystbanen, mens togbetjeningen på strækningen Østerport-Malmø udbydes. Det samlede udbud i dagens aftale svarer til 68 procent af DSB’s samlede passagerantal.

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen glæder sig over dagens aftale, hvor regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har besluttet at udbyde en betydelig del af den danske jernbane. 

"Det er en del af regeringsgrundlaget, at vi vil udbyde markant mere togtrafik i Danmark, og med dagens aftale tager vi endnu et vigtigt skridt på vejen", siger Ole Birk Olesen og fortsætter:

"Vi har nemlig i dag givet hinanden håndslag på, at 68 procent af DSB’s samlede passagerantal skal udbydes til private aktører. Det er positivt, fordi vi så kan bygge videre på de rigtig gode erfaringer, vi har med udbud af den midt- og vestjyske togtrafik, hvor der er høj punktlighed og høj kundetilfredshed". 

Sammen med de allerede udbudte togstrækninger vil denne aftale betyde, at 41 procent af togtrafikken målt på togkilometer, og 75 procent af andelen af rejser på landsplan vil være udbudt i fremtiden.

Fremtidens S-tog
Med dagens aftale bliver ansvaret for togdriften og for Banedanmarks infrastruktur på S-banen udbudt og lagt sammen i én organisation i forbindelse med omlægningen til automatisk drift. Det skal ske i et OPP (Offentligt Privat Partnerskab), som giver økonomiske og opgavemæssige kompetencer til at sikre S-togsdriften både i overgangsfasen fra konventionel til automatisk drift og i den efterfølgende driftsfase. 

For DSB står S-tog for ca. 60 pct. af DSB’s passagertal og udgør 27 pct. af DSB’s samlede produktion målt i togkilometer. For Banedanmark vurderes S-banen skønsmæssigt at udgøre ca. 20 pct. af Banedanmarks samlede udgifter til drift, vedligehold og fornyelse. Med aftalen i dag vil en betydelig andel af DSB og Banedanmarks opgaver således blive overdraget og varetaget i en ny OPP-organisation. 

Automatisk togdrift på S-banen vil give mulighed for at tilbyde passagerne en mere effektiv service, end det er tilfældet i dag.

Et udbud af den automatiske drift vil give et effektiviseringspotentiale på 1,3 mia. kr. som kan omsættes til en øget betjening, hvilket kan give knap 13 mio. ekstra passagerer om året.

"Med automatiske tog på S-banen vil man kunne køre væsentligt flere S-tog uden, at driftsomkostningerne stiger på samme måde som i dag.  Det vil f.eks. være muligt at lade S-togene køre i døgndrift, sådan som vi kender det fra metroen. Netop fleksibiliteten i, hvordan den fremtidige S-togs trafik skal afvikles, vil være en stor gevinst for passagererne, som får et helt nyt mobilitetstilbud", siger Ole Birk Olesen.

Opdeling af Øresundstrafikken
Siden ibrugtagningen af Øresundsbroen har togtrafikken over Øresund været integreret med Kystbanen. Dette har bidraget til ringe punktlighed og skabt en meget kompleks organisering med både dansk og svensk trafikkøber og to operatører på dansk og svensk side. 

Med dagens aftale forenkles det praktiske trafikkøberansvar for Øresundstrafikken mellem København og Malmø, som forventet fra december 2021 overlades til den svenske trafikkøber, Skånetrafiken, så der kun er én trafikkøber og én operatør i Øresundtrafikken. 

Skånetrafiken vil i løbet af 2018 gennemføre et udbud af togbetjeningen på strækningen. Det betyder, at en øget andel af den danske togtrafik – specifikt strækningen Østerport-Malmø – konkurrenceudsættes som en del af Skånetrafikens udbud.

"Forbindelsen mellem Østerport og Malmø giver stor mobilitet på tværs af landegrænserne. Der er særligt fra svensk side en stor interesse i togtrafikken på strækningen, da ca. 2/3 af passagererne er svenske, og derfor er det oplagt at lade Skånetrafikken stå for udbuddet", siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen og fortsætter:

"Samtidig vil en adskillelse af de to trafiksystemer forbedre mulighederne for en mere punktlig togbetjening på Kystbanen, da driften ikke længere vil være påvirket af forsinkelser langt oppe i Sverige".

pdf (88 Kb)