Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Nationale mål: Det går frem på to tredjedele af målepunkterne

Flere overlever kræft, færre får infektioner på sygehusene og flere patienter er tilfredse og føler sig inddraget i behandlingen. Det viser den første årlige status på de nationale mål for sundhedsvæsenet.

Sundheds- og Ældreministeriet
Foto: Colourbox

Flere overlever kræft, færre får infektioner på sygehusene og flere patienter er tilfredse og føler sig inddraget i behandlingen.

Det viser den første årlige status på de nationale mål for sundhedsvæsenet.

I rene tal er der 19 positive udviklinger på 28 målbare områder.

Rapporten gør status for de otte overordnede nationale kvalitetsmål, som Danske Regioner, KL og Sundheds- og Ældreministeriet for godt et år siden enedes om at holde snor i og offentliggøre.

For hver af de nationale mål er der udvalgt en række indikatorer, f.eks. hjertedødelighed, forebyggelige indlæggelser for ældre og kræftoverlevelse, som konkretiserer de overordnede mål. 

Rapporten viser, at på de eksakte data, der ligger til grund for opgørelsen, er scoren fremgang på 2/3 af målepunkterne. Desuden viser de konkrete cases i rapporten, at de nationale mål bruges i den daglige ledelse og flere steder er blevet lokalt forankret helt ude på sygehusafdelinger og i de kommunale tilbud.

”Jeg er glad på patienternes vegne. Vi ser fremskridt på hovedparten af de nationale mål. Fremskridt, som selvfølgelig også skal ses i sammenhæng med de øvrige initiativer, som regeringen tager på sundhedsområdet. Nu kan alle, uanset om man er kræftpatient eller diabetiker, på en enkel måde se, at kvaliteten i sundhedsvæsenet på kun et enkelt år har flyttet sig i den rigtige retning. Og vi er kommet væk fra bevidstløst at registrere tal, men i stedet forankre indsatsen lokalt i den enkelte afdeling eller kommune”, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Fakta om de otte nationale mål:

De nationale mål skal sikre, at alle sundhedsvæsenets aktører – sygehusene, kommunerne og almen praksis – arbejder i en tydelig, ambitiøs og fælles retning mod højere kvalitet og samtidig gøre det lettere at overskue, hvor der er behov for forbedringer. 

Målene er:

  • Bedre sammenhængende patientforløb
  • Styrket indsats for kronikere og ældre patienter
  • Forbedret overlevelse og patientsikkerhed
  • Behandling af høj kvalitet
  • Hurtig udredning og behandling
  • Øget patientinddragelse
  • Flere sunde leveår
  • Mere effektivt sundhedsvæsen

Et "trafiklys" med farverne rød, gul eller grøn viser, hvorvidt der på overordnet plan er tale om en positiv eller negativ udvikling, og om niveauet ligger over eller under landsgennemsnittet. 

En årlig statusrapport skal vurdere, om indikatorerne – og dermed målene – har udviklet sig i den ønskede retning.

Det er tanken, at de nationale mål og indikatorer er dynamiske og kan justeres løbende i takt med, at der kommer fokus på nye områder, hvor kvaliteten halter.

Læs mere her