Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Fotovogne erstattes af stærekasser

20 af kameraerne fra politiets mobile fotovogne skal bruges til at opsætte 20 fastmonterede stærekasser på farlige strækninger. Der vil blive skiltet i god tid før alle stærekasserne, så trafikanter ved, at de bliver fotograferet, hvis de kører for stærkt. Læs mere om projektet her.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Den bedste fartkontrol opnås sandsynligvis ved at kombinere brugen af mobile fotovogne med fastmonterede stærekasser på særligt trafiksikkerhedsbelastede strækninger.

Det er et af hovedbudskaberne i en ny rapport, som regeringens arbejdsgruppe om anvendelsen af fastmontreret hastighedskontrol netop har offentliggjort. Rapporten peger også på, at en række andre europæiske lande har meget positive erfaringer med, at bilisterne naturligt sætter farten ned det pågældende sted, når en stærekasse er monteret permanent – også næste gang, de passerer stærekassen.

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen vil på den baggrund sætte gang i et pilotprojekt, hvor 20 af kameraerne fra politiets mobile fotovogne bruges til at opsætte 20 fastmonterede stærekasser på farlige strækninger. Der vil blive skiltet i god tid før alle stærekasserne, så trafikanterne ved, at de bliver fotograferet, hvis de kører for stærkt.

"På baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger er jeg ikke i tvivl om, at vi skal gentænke den måde, vi bruger automatisk fartkontrol. Udenlandske erfaringer viser jo, at en kombination af den mobile kontrol med fotovogne og den stationære kontrol – det vi i daglig tale kalder stærekasser – giver den bedste fartkontrol," siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen og fortsætter:

"Da vi ikke med sikkerhed kan sige, hvilken effekt stærekasserne vil have på de danske bilister, og hvordan kameraerne fra de mobile vogne vil fungere i stærekasser, herunder deres robusthed over for hærværk, starter vi med at overføre 20 kameraer fra fotovognene til stærekasser på de særligt farlige strækninger. Hvis det som forventet viser sig, at stærekasserne har den ønskede effekt, nemlig den at folk letter foden fra speederen på farlige strækninger, kan vi skalere pilotprojektet op og omdanne endnu flere fotovogne til stærekasser".

Særligt udsatte vejstrækninger kan ønske stærekasser
Vejdirektoratet har kortlagt 44 vejstrækninger, hvor der typisk sker flest uheld i Danmark. De pågældende kommuner med de særligt udsatte vejstrækninger kan byde ind med et ønske om at få opsat stærekasser, og Vejdirektoratet vil på baggrund heraf sammen med Rigspolitiet tage stilling til, hvor stærekasserne opsættes. Regeringen vil starte med at sætte ind med stærekasser på de af Vej-direktoratet anbefalede strækninger.

"I tilrettelæggelsen af pilotprojektet vil vi have fokus på, at stærekasserne opstilles der, hvor der erfaringsmæssigt sker flest ulykker, og hvor den fore-byggende effekt af stærekasserne derfor må forventes at være allerstørst, siger Ole Birk Olesen og fortsætter:

"Der skal nemlig ikke herske tvivl om, at hastighedskontrollen skal ske med det formål at forebygge ulykker – og ikke at skovle penge ind i statskassen".

Det var SR-regeringen, der i sin tid valgte at indkøbe et massivt antal mobile fotovogne, der kræver uddannet personale, i stedet for at indkøbe stærekasser, som opstilles permanent på bestemte lokaliteter. Nu peger arbejdsgruppens rapport på, at Danmark med fordel kan indrette fartkontrollen ligesom i Sverige, hvor mobile fotovogne kombineres med stærekasser.

"Jeg er mest optaget af, at vi sikrer de bedst mulige forudsætninger for at forbedre trafiksikkerheden, og at vi samtidig får så meget som muligt ud af de eksisterende 100 kameraer i fotovognene, som blev indkøbt under SR-regeringen. Jeg synes, at vi her har fundet en god løsning, der kan opskaleres, hvis effekterne af stærekasserne som forventet viser sig at være positive, siger Ole Birk Olesen.

Nedenfor kan du læse og downloade rapporten

pdf (926 Kb)