Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Minister: Vi har et fælles ansvar for at ruste medarbejderne til fremtiden

Det er helt afgørende, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer inden for f.eks. digitalisering og teknologi, siger minister for offentlig innovation Sophie Løhde

Finansministeriet
Portræt af Sophie Løhde
Foto: Les Kaner

Medarbejderne i staten skal i højere grad rustes til et digitalt arbejdsmarked, og derfor skal pengene, der sættes af til kompetenceudvikling, bruges mere strategisk. Det mener innovationsminister Sophie Løhde, som i dag udveksler krav med de faglige organisationer op til de kommende overenskomstforhandlinger.

Danmark og resten af verden gennemlever i disse år en kæmpe digital og teknologisk omvæltning. 

Ny digital teknologi vinder frem overalt og forandrer for altid den måde, vi lever og ikke mindst arbejder på. Og det gælder både i den private og offentlige sektor. 
 
Mange job ændrer indhold, og arbejdsopgaver, som tidligere blev håndteret af mennesker, løses i dag af eksempelvis robotteknologi. Og de kommende år vil endnu flere opgaver blive automatiseret. Ifølge en analyse, som Moderniseringsstyrelsen har fået foretaget, kan omkring 30 procent af opgaverne i den offentlige sektor automatiseres med den nuværende teknologi.

På den baggrund opfordrer innovationsminister Sophie Løhde til, at parterne ved de forestående overenskomstforhandlinger kan nå til enighed om, at midlerne til kompetenceudvikling af medarbejderne i staten i højere grad bliver anvendt strategisk i den kommende overenskomstperiode:

"Når vi ønsker at bruge pengene mere strategisk, hænger det bl.a. sammen med, at den digitalisering og automatisering, vi ser på alle niveauer i vores samfund, kommer til at forandre de statslige arbejdspladser radikalt. Derfor er det helt afgørende, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer inden for f.eks. digitalisering og teknologi", siger Sophie Løhde og fortsætter:
  
"Vi kan ikke regne med, at gårsdagens kompetencer kan bruges til at løse morgendagens udfordringer på arbejdsmarkedet. Og derfor er det et fælles ansvar for staten som arbejdsgiver og de faglige organisationer, at vi i højere grad får rustet medarbejderne til fremtidens arbejdspladser".

For lidt fokus på digitale kompetencer
Rundt om på arbejdspladserne i staten bruges der mange millioner kroner på at udvikle medarbejdernes kompetencer. Alligevel tyder meget på, at der er for lidt fokus på at klæde medarbejderne på til en digital virkelighed.

En undersøgelse fra Dansk IT viser i hvert fald, at kun 16 procent af de offentlige virksomheder selv vurderer, at medarbejdernes digitale kompetencer svarer til deres behov. Og det er ifølge innovationsministeren et problem for både medarbejdere og arbejdsgivere:

Hvis medarbejderne ikke har de nødvendige digitale kompetencer, er det ikke kun et problem for den enkelte. Det er i høj grad også et problem for staten som arbejdsgiver. For vi har også de kommende år brug for kompetente og dygtige medarbejdere til at løse de mange vigtige opgaver i vores samfund. Jeg håber derfor, vi kan blive enige om at bruge kompetencemidlerne mere målrettet, så vi bl.a. sikrer, at de medarbejdere, der har størst behov, kan tilegne sig de kompetencer, der er brug for, siger Sophie Løhde.

Finansministeriet og de faglige organisationer udveksler krav den 15. december.