Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Minimumsstraffen for ulovlig våbenbesiddelse fordobles

"Enhver skudepisode kan potentielt placere en familie midt i skudlinjen, og det vil jeg under ingen omstændigheder acceptere," siger justitsminister Søren Pape Poulsen.

Justitsministeriet
Portræt af Søren Pape Poulsen ved hans skrivebord
Foto: Les Kaner

54 gange blev der i 2016 skudt i det offentlige rum i tilknytning til rocker- og bandekonflikter, og lovlydige borgere har gentagne gange været i fare for at ende i skudlinjen.

Folketinget har i dag vedtaget et lovforslag, der markant forhøjer straffen for ulovlig våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder.

Justitsminister Søren Pape Poulsen udtaler:

”Enhver skudepisode kan potentielt placere en familie midt i skudlinjen, og det vil jeg under ingen omstændigheder acceptere. Med den skærpelse af straffene for ulovlig besiddelse af skydevåben, som et bredt flertal i Folketinget i dag har vedtaget, kan rockere og bandemedlemmer se frem til markant længere fængselsstraffe end hidtil. Det er jeg rigtig godt tilfreds med.”

 

Helt konkret fordobles den allerede eksisterende minimumsstraf for ulovlig besiddelse af skydevåben og eksplosivstoffer under særligt skærpende omstændigheder fra ét til to års fængsel. Samtidig forhøjes strafniveauet i disse sager med omkring et års fængsel i forhold til den straf, der hidtil har været fastsat af domstolene. Det betyder, at hvis domstolene tidligere ville idømme to års fængsel, bliver niveauet hævet til tre års fængsel. Herudover øges strafferammen – det vil sige den hårdest mulige straf – fra seks til otte års fængsel.

Strafskærpelsen gennemfører en del af finanslovsaftalen for 2017 og er en del af regeringens styrkede indsats mod den kriminalitet og utryghed, som rockergrupper og bander er skyld i.