Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Mere logiske og rimelige parkeringsregler

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen vil gøre reglerne for parkering mere logiske og rimelige for borgerne. Samtidig vil han pålægge den private parkeringsbranche at oprette et uvildigt klagenævn, så bilisterne kan klage over parkeringsafgifter, som de mener er urimelige, uden de er nødsaget til at gå rettens vej.

Transport- og Bygningsministeriet
Portrætbillede af Ole Birk Olesen
Foto: Liberal Alliance

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen har sendt et lovforslag i offentlig høring, hvor han foreslår en række ændringer på parkeringsområdet.

Ministeren lægger blandt andet op til at forbedre borgernes retssikkerhed ved at pålægge den private parkeringsbranche at oprette et uvildigt klagenævn for pålagte parkeringsafgifter på offentligt tilgængelige private områder.

"Hvis en bilist får udstedt en afgift for parkering på en kommunal parkeringsplads, som bilisten ikke er enig i, kan vedkommende klage til kommunen, som har pligt til at behandle klagen sagligt. Men hvis bilisten vil klage over en afgift, som er udstedt på en offentligt tilgængelig privat parkeringsplads, er bilisten i praksis nødt til at lægge sag an ved domstolene. Det er omkostningsfuldt og uoverskueligt og afholder mange fra at klage. Derfor foreslår jeg, at vi pålægger parkeringsbranchen at oprette et klagenævn, som uafhængigt kan forholde sig til klager", udtaler Ole Birk Olesen.

Derudover vil ministeren ændre regler, som i dag betyder, at en kommune med samtykke fra politiet kan beslutte, at man eksempelvis forbyder kørsel på private fællesveje i byer og bymæssige områder uden at inddrage grundejerne først.

 "Det kan ikke være rimeligt, at man som beboer kan få et forbud mod bilkørsel på den vej, man bor på, uden at man bliver inddraget i beslutningen. Derfor foreslår jeg, at kommunen skal indhente samtykke fra grundejerne på private fællesveje, inden man kan udstede et sådant påbud", siger Ole Birk Olesen.

Ministeren foreslår ligeledes at fjerne det nuværende forbud mod standsning og parkering i yderabatten, da det har vist sig at have en utilsigtet konsekvens for private grundejere, hvis ejendom uden adskillelse grænser op til en vej. 

"Vi har set eksempler på, at forbuddet mod standsning og parkering i yderrabatten har haft helt skæve konsekvenser. Det har blandt andet betydet, at en borger i Nordjylland ikke har kunnet parkere en trailer på græsplænen foran sit hus, selvom græsplænen lå på borgerens egen grund. Det er ikke rimeligt. Derfor foreslår jeg, at vi ændrer denne bestemmelse, så der ikke er nogen tvivl om, at man selvfølgelig må parkere en trailer på sin egen grund", siger Ole Birk Olesen.

Ministeren ser nu frem til at modtage offentlighedens bemærkninger til lovudkastet og til senere at fremsætte lovforslaget og behandle det i Folketinget. Lovudkastet om parkering er sendt i ekstern høring. Høringsfristen udløber den 26. januar 2017.