Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Det skal være tydeligt, hvordan en lov påvirker landdistrikterne

Nedsættelse af færgetakster til og fra mindre øer og udrulning af bredbånd har positive konsekvenser for landdistrikterne. Fremover skal konsekvenser af tiltag - både positive og negative - fremgå af lovforslag.

Erhvervsministeriet
Foto: Colourbox

Regeringen vil fremover gøre det tydeligt, hvilke væsentlige konsekvenser lovforslag har for landdistrikterne.

Hvis lovforslag påvirker landdistrikternes økonomi, omstillingsevne eller andre forhold væsentligt, så skal påvirkningerne fremhæves direkte i lovbemærkningerne.

Nedsættelsen af færgetakster til og fra mindre øer, udrulning af bredbånd og modernisering af planloven er alle eksempler på tiltag, som har positive konsekvenser for landdistrikterne. Fremover vil konsekvenserne af tiltag som disse skulle fremgå af lovforslagenes bemærkninger, hvis konsekvenserne vurderes væsentlige.

På samme måde vil væsentlige negative konsekvenser for landdistrikterne skulle fremgå. Det giver et afsæt for at overveje, om tilpasningen til de nye forhold kan lettes, fx hvis sammenlægning af uddannelsesinstitutioner giver unge længere til skole.

”Vækst og udvikling i hele Danmark er et meget vigtigt element i regeringsgrundlaget. Derfor er det også naturligt, at regeringen nu sørger for et styrket fokus på landdistrikterne i hele lovgivningsprocessen. Det gør vi ved at opdatere de relevante vejledninger, som bruges når der laves lovgivning herhjemme,” siger erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Nærmere bestemt vil de nye redegørelseskrav blive indarbejdet i Vejledning om konsekvensanalyser i forbindelse med, at Justitsministeriet aktuelt er ved at revidere Vejledning om lovkvalitet. Der kan både være tale om positive og negative konsekvenser for landdistrikterne, som mange steder står over for markante omstillinger i befolknings- og beskæftigelsesmønstre mv.

Med den ændrede vejledning om konsekvensanalyser vil ministerierne skulle anføre konsekvenserne for landdistrikter, når disse vurderes væsentlige. Lovforslag, der ikke har væsentlige virkninger på landdistrikterne, skal af hensyn til overskueligheden og for at undgå unødigt bureaukrati, ikke direkte angive konsekvenserne for landdistrikterne.

Arbejdet med at revidere Vejledning om lovkvalitet forventes afsluttet inden sommerferien, hvorefter ændringen vil træde i kraft.