Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Justitsminister fremsætter lovforslag om bandepakke

"Når man vælger at blive rocker eller bandemedlem og dermed vender ryggen til en lovlydig levevej, vil man opleve, at vi sætter hårdt mod hårdt." Læs alt om bandepakken her.

Justitsministeriet

Hør justitsministeren fortælle om perspektiverne i bandepakken herover 

Den politiske aftale om bandepakken ’Bander bag tremmer’ står i dag på Folketingets dagsorden. Justitsministeren fremsætter nemlig lovforslag om størstedelen af de initiativer i pakken, der kræver lovændringer for at blive gennemført.

”Rockerborge skal ikke slå rod på helt almindelige villaveje og skabe utryghed blandt beboerne. Med de lovforslag, jeg fremsætter i dag, lægger vi op til, at kommunen skal kunne forbyde brugen af en ejendom som samlingssted for rockere eller bander, hvis det medfører stor utryghed og gener for naboerne.

Samtidig sætter vi ind med et bredt arsenal mod rocker- og bandekriminaliteten, så der både kommer strengere straffe og skærpede afsoningsvilkår. Når man vælger at blive rocker eller bandemedlem og dermed vender ryggen til en lovlydig levevej, vil man opleve, at vi sætter hårdt mod hårdt," siger justitsminister Søren Pape Poulsen.

Det ene af de to lovforslag, som justitsministeren fremsætter, omhandler bl.a. strafskærpelser og skærpede vilkår for prøveløsladelse. Det andet lovforslag følger op på Rockerborgsudvalgets betænkning, som blev offentliggjort i januar 2017. Samlet set er der tale om følgende initiativer fra bandepakken:

  • Udvidelse af straffelovens bandebestemmelse til at omfatte kriminalitet, der kan fremkalde en konflikt, og grove våbenlovsovertrædelser.
  • Op til 50 % længere straf for brug af skydevåben eller eksplosivstoffer på offentligt tilgængeligt sted.
  • En tredjedel længere straf for grov afpresning (fx ”beskyttelsespenge”).
  • Personer dømt efter bandebestemmelsen skal kun kunne prøveløslades, hvis de har deltaget og fortsætter i et exit-program.
  • Ledende rockere og bandemedlemmer skal underlægges brev-, telefon- og besøgskontrol i videst muligt omfang, og under verserende konflikter må ingen rockere og bandemedlemmer få besøg af personer tilknyttet samme gruppering.
  • Forsøgsordning med GPS-fodlænke under prøveløsladelse og udgang.
  • Politiet skal lettere kunne udstede forbud mod ophold i bestemte ejendomme (fx rockerborge), og straffen for overtrædelse af et forbud fordobles.
  • Kommunen skal kunne nedlægge forbud mod, at en ejendom anvendes som rockerborg eller lignende, hvis det fører til væsentlige ulemper og utryghed for de omkringboende.

De øvrige initiativer i den politiske aftale om Bandepakke III vil blive gennemført administrativt eller ved lovforslag, som fremsættes i den kommende folketingssamling.

Herunder kan du læse og downloade aftalen om bandepakken

pdf (106 Kb)

I artiklen nedenfor gennemgås samtlige 35 initiativer i aftalen.