Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Grundejere får bedre mulighed for kystbeskyttelse

- Vi skal have ryddet op, så det bliver nemmere og hurtigere at beskytte sit hjem, siger miljøminister Esben Lunde Larsen

Miljø- og Fødevareministeriet
Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen præsenterede i august de initiativer, som nu er ved at blive til lov

Folketinget har førstebehandlet en lovændring, som skal give bedre rammer for, hvordan og hvornår grundejere kan beskytte deres hjem mod havet. Samtidig er flere initiativer på vej for at hjælpe grundejerne langs kysterne.

Borgerne skal kunne sove trygt om natten - også med havet som nabo. Derfor vil regeringen ændre kystbeskyttelsesloven, så borgerne får bedre muligheder for selv at kystbeskytte.

Forslaget er blevet førstebehandlet af Folketinget.

- Ændringen giver grundejere større frihed til at vælge, hvilken metode de vil bruge til at beskytte deres ejendom. Det gælder også, hvis de vil bruge sten, så længe det ikke flytter problemet videre til naboen.

- Vi fjerner også det såkaldte 25-års kriterium, så man ikke kan få nej til kystbeskyttelse alene af den grund, at der ikke er behov inden for de næste 25 år, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Forud for Folketingets 1. behandling har lovforslaget været i høring, og der er lagt op til, at reglerne træder i kraft den 1. februar 2018.

Flere initiativer på vej
Lovændringen er et ud af flere initiativer, der skal give danskerne bedre mulighed for at sikre deres ejendom mod havet. Regeringen vil samtidig gøre sagsbehandlingen af tilladelser til kystbeskyttelse mere smidig ved at samle den hos kommunerne. I dag er det for det meste nødvendigt at søge om tilladelser hos både kommunen og Kystdirektoratet.

- Vi skal have ryddet op, så det bliver nemmere og hurtigere at beskytte sit hjem. Næste skridt bliver at samle ansvaret for kystbeskyttelse hos kommunerne og indføre én indgang til kystbeskyttelse for borgeren. Jeg forventer, at det vil speede processen op, så der kan blive kortere fra tanke til handling, siger Esben Lunde Larsen.

Lovforslaget om ”Én indgang” planlægger regeringen at fremsætte til februar 2018.

pdf (298 Kb)