Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Danmark formand for OECD ministermøde: Globaliseringen skal være til gavn for alle

Udenrigsministeriet og Dansk Erhverv er torsdag værter for en international konference ’Making globalisation work for all’ som optakt til OECD’s ministermøde i Paris i juni.

Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet og Dansk Erhverv er torsdag værter for en international konference under overskriften ’Making globalisation work for all’, der afholdes i Børssalen.

Konferencen skal ses som en optakt til OECD’s ministermøde i Paris i juni, hvor Danmark som formand har valgt at sætte fokus på globaliseringens muligheder og udfordringer blandt nogle af verdens førende økonomier.

Formålet med konferencen er at bidrage til den løbende debat om globaliseringens virkninger med deltagelse af både eksperter og politiske beslutningstagere i Danmark, EU, WTO og OECD.

I en tid, hvor befolkninger og beslutningstagere verden over sætter spørgsmålstegn ved internationalt samarbejde og handel, vil Danmark arbejde for at skabe enighed om nye løsninger på globaliseringens udfordringer.

Konferencen skal fungere som en platform for videndeling og diskussion med udgangspunkt i forskellige aspekter af globaliseringen. Hvordan har globaliseringen været til gavn for et EU-medlemsland som Danmark og den danske befolkning?

Hovedtalere på konferencen er bl.a.:

  • Angel Guerria, generalsekretær i OECD
  • Cecilia Malmström, EU’s handelskommissær
  • Kristian Jensen, finansminister
  • Simon Emil Ammitzbøll, økonomi- og indenrigsminister
  • Merete Riisager, undervisningsminister
  • Robert Koopman, cheføkonom i WTO

 

Fakta om dansk formandskab
Danmark vil bruge sit formandskab til at fremme den internationale dialog om, hvordan vækst og beskæftigelse i OECD-landene styrkes, og hvorledes flest mulige kan nyde godt af den positive udvikling. Således går Danmark forrest for at sikre, at globalisering bliver sat højt på den internationale dagsorden.

Ministermødet i juni bliver indledt ved, at OECD præsenterer sin anerkendte ”Economic Outlook” analyse – organisationens årlige fremskrivning af den globale økonomiske udvikling. Deltagerne vil blandt andet drøfte emner som uddannelsespolitik, digitalisering og automatisering, sociale sikringssystemer, beskæftigelse og færdigheder samt skattepolitik.

Et andet væsentligt aspekt vil være en forbedring af tilliden mellem befolkningerne og de politiske systemer – bl.a. ved at fremme en stærkere dialog og kommunikation med borgere. Danmark har som formand understreget, at OECD og medlemslandene skal blive bedre til at formidle globaliseringens økonomiske og politiske konsekvenser og sikre et stærkere engagement med civilsamfund, privatsektoren og borgere. Mødet vil også sætte fokus på, hvordan opbakningen til international handel kan styrkes, så samhandel bedre end hidtil kan komme flere borgere og firmaer til gode.

Medlemslandenes deltagelse
De 35 OECD lande ventes at deltage i ministermødet med deres ministre med ansvar for udenrigspolitik, finans-, økonomi- eller international handel. Ved siden af medlemslandene samt OECD-lønmodtager- og -arbejdsgiverorganisationerne ventes en række internationale organisationer og OECD’s samarbejdslande (bl.a.Kina, Indien og Sydafrika) at deltage på højt niveau.

Det danske formandskab varetages ved statsminister Lars Løkke Rasmussen, som bistås af en række danske ministre, herunder udenrigsministeren og udviklingsministeren