Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Ghetto-listen 2017: To nye områder tilføjet, fem fjernet

Positivt, at der er færre områder på ghettolisten i år. Men der er stadig for mange, siger boligminister Ole Birk Olesen

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Foto: Pelle Rink/Scanpix

Ghettolisten omfatter almene boligområder med mindst 1.000 beboere, der opfylder mindst 3 af 5 kriterier.

De fem kriterier handler om beboernes tilknytning til arbejdsmarkedet, andelen af beboere med ikke-vestlig baggrund, kriminalitetesniveau, uddannelsesniveau og indkomst.

Faldet i antallet af områder på listen skyldes primært faldende kriminalitet. Fire ud af fem områder udgår således pga. færre dømte personer. Der kan også spores en positiv udvikling i de udsatte boligområder i forhold til beskæftigelse. For de to nye boligområder er det en ændring i antallet af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande samt uddannelsesniveau og indkomst, der er årsag til, at områderne kommer på listen.

De to nye områder på listen er:

  • Gadelandet/Husumgård i Brønshøj
  • Lindholm i Nykøbing F.

De fem områder, der ikke længere optræder på listen, er: 

  • Charlotteager i Høje Taastrup
  • Askerød i Greve
  • Karlemoseparken i Køge
  • Rønnebærparken/Æblehaven i Roskilde 
  • Byparken/Skovparken i Svendborg.

Fire boligområder opfylder fire ud af de fem ghettokriterier. Det drejer sig om Mjølnerparken i København, Gadehavegård i Høje Taastrup, Vollsmose i Odense og Gellerupparken/Toveshøj i Aarhus. I år er der ingen boligområder, som opfylder alle ghettokriterierne. Der er 11 boligområder på årets liste, som har været på ghettolisten i alle år siden 2010.

 

Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen baseret på udtræk fra Danmarks Statistiks forskerordning. Anm.: Den grå farve markerer, hvilke af ghettolistens kriterier der er opfyldt. (Min. 3 kriterier ud af 5 er opfyldt.) Note: *) Data er opgjort efter den gamle målemetode af udannelsesniveauet, og medtager derfor ikke de nye oplysninger, der følger af Danmarks Statistik har opdateret pågældende serie med oplysninger om uddannelse for alle de, der er indvandret til Danmark siden 2004.

”Det er selvfølgelig positivt, at der er færre områder på ghettolisten i år. Det skal vi glæde os over. Men der er stadig for mange og det går for langsomt med at få nedbragt antallet. Vi har især problemer med de fysisk isolerede ghettoer, der er afsondret fra den omkringliggende by”, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

”Regeringen ønsker at sætte turbo på arbejdet med at nedbringe antallet af ghettoområder. Vi skal have nogle mere effektive redskaber til at ændre  beboersammensætningen. Det vil vi prioritere, når der næste år skal indgås en ny aftale om Landsbyggefondens midler”, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Faldet i antallet af områder på listen skyldes primært en nedgang i antallet af dømte.

Det ene nye område på listen, Gadelandet/Husumgård, er kommet på listen grundet en stigning i andelen af beboere med lav indkomst. Det andet nye område, Lindholm, er kommet med på grund af en stigning i andelen af beboere med ikke vestlig baggrund. Der er fire boligområder, som opfylder fire ud af de fem ghettokriterier. Det drejer sig om Mjølnerparken i Københavns Kommune, Gadehavegår i Høje Taastrup Kommune, Vollsmose i Odense Kommune og Gellerupparken/Toveshøj i Aarhus Kommune. I år er der ingen boligområder, som opfylder alle ghettokriterierne.  

 

Områderne på den nye liste er vist i tabellen herover. Tabellen viser kriterie-værdierne for de enkelte områder, samt hvilke områder der er nye på listen i forhold til den foregående liste.

På listen pr. 1. december 2017 er der 22 boligområder, mod 25 på sidste års liste. Der er 2 nye områder på listen og 5 områder, som forlader listen.

En ændret opgørelsesmetode hos Danmarks Statistik har i september 2017 medført en opdatering af oplysningerne om ”Andelen af beboere, der alene har en grunduddannelse (inkl. uoplyst uddannelse)” sådan, at der nu indgår oplysninger om uddannelse for alle, der er indvandret til Danmark siden 2004. Det har betydning for andelen af beboere, der registreres med kun grundskole eller uoplyst uddannelse i de udsatte almene boligområder. Da ghettokriterierne er fastsat ved lov, har det ikke været muligt at inddrage de nye oplysninger i dette års ghettoliste. Derfor er den gamle målemetode anvendt i dette års opgørelse af ghettoområder. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet arbejder på en model som ved opgørelsen af ghettolisten 2018 vil tage højde for den nye metode

Tilføjet efterfølgende:

Statsminister Lars Løkke Rasmussen brugte en del af sin nytårstale 1. januar 2018 til at tale om behovet for at gøre en indsats mod parallelsamfund. Se og læs talen via linket nedenfor.