Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Forsvaret skal aflaste politiet og frigøre 128 politiårsværk

Dansk politi er under hårdt pres med bl.a. håndteringen af den aktuelle bandekonflikt samt grænse – og bevogtningsindsatsen. Regeringen har derfor besluttet, at forsvaret og hjemmeværnet skal aflaste politiet med mandskab i forbindelse med grænsekontrol og bevogtningsopgaver og dermed frigøre betjente, der kan komme tilbage i kredsene.

Justitsministeriet
Justitsminister Søren Pape Poulsen besøger politiet på Nørrebro i forbindelse med indsatsen mod bandeuro.

Dansk politi er under hårdt pres med bl.a. håndteringen af den aktuelle bandekonflikt samt grænse – og bevogtningsindsatsen. Regeringen har derfor besluttet, at forsvaret og hjemmeværnet skal aflaste politiet med mandskab i forbindelse med grænsekontrol og bevogtningsopgaver og dermed frigøre betjente, der kan komme tilbage i kredsene. Løsningen tager udgangspunkt i et fælles arbejde mellem rigspolitichefen og forsvarschefen og vil samlet set frigøre 128 politiårsværk.

Regeringen har bedt rigspolitichefen og forsvarschefen om at undersøge, hvordan forsvaret kan aflaste politiet i den aktuelle situation og dermed frigøre politibetjente til andre vigtige opgaver. På baggrund af Rigspolitiets og forsvarets arbejde fremlægger regeringen nu en konkret løsning, der omfatter, at forsvaret og hjemmeværnet aflaster politiet med mandskab til grænseindsatsen og bevogtningsopgaver. Samlet set vil der blive frigjort 128 politiårsværk.

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

”Det er ingen hemmelighed, at det er udfordrende tider for dansk politi. Bandekonflikt, grænseindsats og terrortruslen trækker store veksler på korpset. Derfor har vi besluttet, at forsvaret fremover skal aflaste politiet ved grænsen og i bevogtningsopgaver sådan, at vi frigør betydelige politiressourcer. Det betyder, at danske betjente kan komme tilbage i kredsene og skabe tryghed lokalt.

Forsvarets bistand vil ske under politiets ledelse, og der vil være et tæt samarbejde mellem politiet og forsvaret om bevogtningsopgaverne.”

Betjente ved grænsen i Sønderjylland vil vende tilbage til kredsene i Vestdanmark og bidrage til at afbøde arbejdspresset på politiet i den del af Danmark. De betjente, der frigøres fra bevogtningsopgaverne, skal som udgangspunkt tilbage til de sjællandske kredse, som er presset i lyset af bandekonflikten.

Mandag d. 11. september starter 160 soldater på et uddannelsesforløb, som varer omkring 14 dage. Soldaterne vil efter uddannelsen løbende blive indsat. Det er forventningen, at der fra udgangen af september måned vil være indfaset betydelige ressourcer fra forsvaret og hjemmeværnet.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen siger:

”Jeg er glad for, at der er fundet en løsning, der kan aflaste politiet, så vi kan frigøre politibetjente til andre vigtige opgaver. Det handler om at sikre samfundets robusthed i forhold til de udfordringer, vi i fællesskab står overfor. Og derfor synes jeg også, det giver rigtig god mening, at vores soldater i Forsvaret og hjemmeværnet støtter deres kolleger i politiet med at håndtere udfordringer, som jo i sidste ende berører os alle sammen i det daglige.  

Forsvaret og hjemmeværnet samarbejder allerede dagligt med politiet om mange forskellige opgaver. Fx har Hjemmeværnet i mere end et år bistået ved grænsen – nu udvider vi støtten ved grænsen med både Hjemmeværn og Forsvaret, og Forsvaret vil også støtte med bevogtningsopgaver. Jeg er sikker på, at de dygtige folk fra både Forsvaret og Hjemmeværnet vil løse opgaverne på et rigtig højt niveau, i tæt samarbejde med politiet og dermed gøre vores samfund mere trygt og sikkert.”