Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Video

Her er en række mindre - men også vigtige - dele af finansloven

Regeringen

Her er den samlede liste over mindre initiativer, som regeringen vil prioritere. Initiativerne understøtter bla. lokale aktiviteter, en styrket indsats rettet mod alvorligt syge børn samt beskyttelse af religiøse minoriteter.

 • Statens Museum for Kunst, Doverodde. Der gives et årligt tilskud på 1,5 mio. kr. i 2018 og frem til etablering og løbende drift af en ny filial af Statens Museum for Kunst i Doverodde. 
 • Østersklækkeri, Nykøbing Mors. Der afsættes 5 mio. kr. årligt i 2018 og frem til etablering af et storskalaprojekt til dyrkning af limfjordsøsters i Nykøbing Mors.
 • Modtagecenter til Østersturisme. Der afsættes 7 mio. kr. i 2018 og 4 mio. kr. i 2019 og frem til at etablere og drive et modtagecenter for stillehavsøstersturisme ved Limfjorden under hensyn til de naturbeskyttede områder. 
 • Marinemuseet i Aalborg. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2018 til etablering af nye børne­faciliteter på Springeren Maritimt Oplevelsescenter i Aalborg.
 • Kattegatcenteret, Grenå. Det årlige driftstilskud til Kattegatcentret i Grenå forhøjes med 2 mio. kr. fra 2018 og frem.
 • AUHE Midtvest’s Støttefond. Der afsættes 3 mio. kr. i 2018 til AUHE Midtvest’s Støttefond, som skal understøtte samarbejdet mellem studerende ved AUHE og det lokale erhvervsliv i Midt- og Vestjylland.
 • Center for Kyst- og Lystfiskerturisme, Assens. Der afsættes 8 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til et Center for Kyst- og Lystfiskerturisme i Assens. 
 • Klimasikring af flyhangaren for Zeppelin-luftskibe i Tønder. Der afsættes 0,7 mio. kr. i 2018 til at klimasikre Zeppelin-hangaren fra Første Verdenskrig ved Tønder.
 • Bocuse d’Or. Tilskuddet til Bocuse d'Or øges med 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 for at øge Danmarks muligheder for at præstere på den internationale gastronomiske scene.
 • Udviklingsmuligheder for Mosede Fort. Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2018 til en opgradering af Mosede Fort, der er et kystværk opført ved Greve under Første Verdenskrig.
 • Bornholms lufthavn. Der afsættes 0,4 mio. kr. årligt over en 15-årig periode til finansiering af en udskiftning af lufthavnens ILS (Instrument Landing System).
 • Forhøjelse af beløbsgrænse vedr. børneopsparing. Den årlige beløbsgrænse for indbetaling til børneopsparing hæves fra de nuværende 3.000 kr. til 6.000 kr. Den samlede indbetaling fordobles til 72.000 kr. Der prioriteres 3,5 mio. kr. fuldt indfaset.
 • Børnehospice. Der afsættes 5 mio. kr. fra 2018 og frem til Lukashusets Børne- og Ungehospice i Hellerup, som kombinerer en specialiseret palliativ indsats med fysiske rammer, der giver børn med livstruende sygdom mulighed for at have deres forældre og søskende omkring sig.
 • Mindelunden. Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til et løft af bl.a. vedligeholdelsen af Mindelunden.
 • Religiøse minoriteter. Der afsættes 2 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 med henblik på at styrke indsatsen mod forfølgelser af religiøse minoriteter, herunder kristne minoriteter.
 • Digital ajourføring og ophavsret af den oprindelige kulturkanon. Der afsættes 1 mio. kr. i 2018 og 0,3 mio. kr. fra 2019 og frem til digital ajourføring af den oprindelige kulturkanon med henblik på øget tilgængelighed og fornyelse af rettigheder.
 • Støtte til Øresundsakvariet. Der afsættes 2 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til Øresundsakvariet i Helsingør.
 • Videreførelse af Start Up Denmark efter 1. januar 2018. Der afsættes 2 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til videreførelse af Start Up Denmark og en øget markedsføringsindsats overfor udenlandske iværksættere.
 • Etablering af satellit-kontor i Sorø. Der gives som forsøg 1 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til etablering af et satellit-kontor i Sorø, som gør det lettere at bo i Midtsjælland men arbejde andetsteds.
 • Team Danmark. Der gives et supplerende driftstilskud til Team Danmark på 4 mio. kr. fra 2018 og frem.
 • LGBTI-koordinationsenhed. Der afsættes 3 mio. kr. i perioden 2018-2021 til etablering af en koordinerende funktion på LGBTI-området (lesbiske, bøsser, biseksuelle, trans­kønnede og interkønnede), herunder til at understøtte arbejdet med en handlingsplan på LGBTI-området.
 • Forhøjelse af støtten til Dansk Arkitektur Center. Der gives et forhøjet driftstilskud til Dansk Arkitektur Center (DAC) i perioden 2018-2021, så det samlede driftstilskud udgør 13 mio. kr. årligt.
 • Dansk Skoleskak. Der gives et tilskud til Dansk Skoleskak på 2 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021.

Regeringen vil samlet afsætte ca. 200 mio. kr. i perioden 2018-2021 til initiativerne.