Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Video

Kristian Jensen om de store linjer i finanslovforslaget

Regeringen

Det lysner i Danmark. Økonomien er i fremgang, ledigheden er lav, og beskæftigelsen er steget betydeligt. Danmark har alle forudsætninger for at forblive et af verdens lykkeligste og rigeste lande. Men succesen kommer ikke af sig selv, så vi skal hele siden stræbe efter at blive bedre.

Vi har lært meget af kriseårene. Vi kan konstatere, at reformerne af efterløn og dagpenge virkede. Beskæftigelsen stiger mest blandt de 60-64 årige, og færre er langtidsledige. Nu er tiden kommet til at belønne danskernes arbejdsomhed, så vi udnytter opsvinget fuldt ud og får skabt jobs – ikke mindst til dem, der har sværest ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Samtidig vil vi give hårdt pressede familier bedre mulighed for at købe hjælp i hjemmet.

Danmark skal hænge sammen, både socialt og geografisk. Derfor vil regeringen sikre, at alle dele af landet får gavn af opsvinget. Bedre infrastruktur skal binde landet bedre sammen, og vi vil sænke priserne på Storebælt. Vi vil også fortsætte med at lægge statslige arbejdspladser over hele landet.

Regeringen vil fortsætte den kurs, som har frembragt de gode resultater. Det skal bedre kunne betale sig at arbejde, uddanne sig, investere og spare op. Det er forudsætningen for den danske succes, velstand og velfærd. Regeringen vil fortsætte med at prioritere den borgernære velfærd. Det har vi allerede gjort i økonomiaftalerne med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner, som løfter den offentlige service. Regeringen vil med finansloven løfte især sundhedsområdet yderligere.

Selvom økonomien tegner lys, har vi uløste problemer på andre områder: Vi er under pres fra stormagter, som lader hånt om internationale spilleregler. Der er et fortsat pres fra migration fra ustabile og fattige dele af verden. Og herhjemme trues vi af bander, terrorsympatisører og andre kriminelle. Derfor lægger regeringen op til at øge bevillingerne til national sikkerhed og tryghed på denne finanslov.

Danmark skal være et trygt og sammenhængende land. Vi skal standse de kræfter, der hindrer, at vi kan færdes uden frygt på gader og stræder. Og vi skal gribe muligheden for at forstærke opsvinget, mens det er her, og undgå selvskabte kriser på grund af overophedning på arbejdsmarkedet.

Regeringen inviterer alle til at trække i arbejdstøjet sammen med os.

 

Med venlig hilsen

Kristian Jensen

Finansminister