Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Artikel

Læs om flere ressourcer til politiet, hårdere straffe mv.

Finansministeriet
Justitsministeriet
Forslag om skærpede straf for grov vold er en del af forslaget til finanslov

Regeringen ønsker en stram og konsekvent retspolitik og vil styrke politiet, hæve straffen for grov vold og sætte hårdt ind overfor bandekriminalitet.

Danmark skal være et trygt land, hvor alle kan færdes frit uden at skulle bekymre sig om deres egen sikkerhed. Desværre skaber den aktuelle bandekonflikt utryghed i bestemte boligområder, og flere helt uskyldige borgere er blevet ramt af skud fra skruppelløse bandemedlemmer, som på ingen måde respekterer reglerne i det danske samfund.

Derfor har det høj prioritet for regeringen at styrke politiet for at sikre tryghed i alle dele af landet, og at bandemedlemmer og andre kriminelle bliver straffet hårdt, når de overtræder landets love.

Flere ressourcer til politiet

Der skal sættes hårdt ind overfor kriminelle, og derfor vil regeringen styrke både politiet og Kriminalforsorgen.

Politiet kan f.eks. styrkes ved at optage flere elever på politiskolen, så der på sigt kommer flere betjente på gaden.

Hårdere straffe

En stram og konsekvent retspolitik skal sikre, at det har mærkbare konsekvenser for kriminelle at bryde loven. Ofrene må ikke sidde tilbage og føle, at de kriminelle slipper for nemt igennem det danske retssystem.

Regeringen vil derfor skærpe straffen for grov vold, indbrud begået mens beboerne har været hjemme, samt digitale sexkrænkelser.

Øget indsats mod bandekriminalitet

Regeringen vil ikke tolerere, at bandeuroen går ud over almindelige borgere og skaber utryghed i København eller andre steder i Danmark. Regeringen vil derfor sætte endnu hårdere ind mod bandekriminalitet.

Der bliver afsat 60 mio. kr. årligt til 12 nye initiativer mod bandekriminalitet, bl.a. styrkes det forebyggende arbejde, der bliver indkøbt nyt overvågningsudstyr som f.eks. droner, kameraer og overvågningskøretøjer og samtidig skærpes straffen for vidnetrusler.

De nye initiativer kommer i forlængelse af regeringens bandepakke fra foråret, hvor der også blev sat massivt ind med 35 nye initiativer.

Danmark skal rustes bedre til hackerangreb

Kriminaliteten er nu også rykket online, og flere danske myndigheder og private virksomheder har været udsat for voldsomme hackerangreb.

Det kan have store konsekvenser, hvis centrale myndigheder bliver lammet af hackere, og derfor er der brug for at lave en ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed.

 

FAKTA:

  • Styrkelse af politiet og ny aftale om Kriminalforsorgen: Regeringen vil i forhandlingerne om finansloven for 2018 søge tilslutning til, at en del af forhandlingsreserven prioriteres til at styrke politiet i forbindelse med midtvejsevalueringen af medarbejdersituationen i politiet. Regeringen vil samtidig søge tilslutning til, at en del af forhandlingsreserven prioriteres til en ny flerårsaftale for kriminalforsorgen.
  • Strafskærpelse for grov vold mv.: Regeringen vil prioritere 260 mio. kr. i perioden 2018-21 til at skærpe straffen for grov vold, straffen for indbrud begået, mens beboerne har været hjemme, samt straffen for digitale sexkrænkelser.
  • Øget indsats mod bandekriminalitet: Der afsættes 60 mio. årligt fra 2018 og frem til 12 nye initiativer mod bandekriminalitet.
  • National strategi for cyber- og informationssikkerhed: Regeringen vil igangsætte arbejdet med en ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed. Der afsættes 100 mio. kr. i perioden 2018-2021 til at sikre et bredt samfundsmæssigt løft af cyber- og informationssikkerheden.
  • Retsområdet i Grønland: Der afsættes 10. mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til at styrke retsområdet i Grønland.