Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Fleksibel ordning for kvoteflygtninge

Regeringen vil gerne kunne skrue op og ned for antallet af kvoteflygtninge til Danmark, alt efter hvor stort presset er på grænsen, og hvor godt integrationen går.

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Portræt af Inger Støjberg på hendes kontor
Foto: Les Kaner

Med forslag til en ny fleksibel kvoteordning vil regeringen fremover gøre antallet af kvoteflygtninge afhængigt af, om Danmark har kapacitet til at tage imod dem. Derudover har regeringen besluttet ikke at modtage kvoteflygtninge i 2017.

Regeringen vil gerne kunne skrue op og ned for antallet af kvoteflygtninge til Danmark, alt efter hvor stort presset er på grænsen, og hvor godt integrationen går.

Derfor har udlændinge- og integrationsministeren fremsat forslag i Folketinget om at indføre en fleksibel ordning for kvoteflygtninge. Forslaget, der bliver førstebehandlet i dag, tager højde for, dels hvor stor tilstrømningen er af spontane asylansøgere og familiesammenførte, dels hvordan de udlændinge, der allerede befinder sig i Danmark, er integrerede.

Vurdering hvert år
Siden 1989 har Danmark påtaget sig en kvote på ca. 500 såkaldte kvoteflygtninge årligt via FN. Det er den ordning, regeringen vil gøre mere fleksibel. Efter forslaget skal udlændinge- og integrationsministeren hvert år vurdere, hvor mange kvoteflygtninge Danmark kan tage imod.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg siger:
”Det er meget svært at forudsige, hvor mange flygtninge og migranter der pludselig står på grænsen og søger asyl, og vi ved, at det kan være svært at få integreret dem, der kommer hertil. Derfor vil jeg gerne gøre kvoteordningen fleksibel, så vi forbereder os på, men ikke forpligter os til at tage et bestemt antal kvoteflygtninge om året.”

Under flygtningekrisen steg antallet af spontane asylansøgere voldsomt. Der ventes nu at komme et større antal familiesammenføringer til de flygtninge, der kom hertil i 2015 og 2016, samtidig med at Danmark fortsat har store problemer med at integrere flygtninge og indvandrere, der allerede er her. Derfor tager regeringen ikke kvoteflygtninge i 2017.

”Selv om vi har strammet meget op, så antallet af asylansøgere er faldet, er der stadig en kæmpe stor opgave foran os. Der er kommet ca. 56.000 asylansøgere i løbet af de seneste fem år, og vi må regne med, at mange af dem får deres familier med hertil. Derfor mener jeg ikke, at vi har plads til også at tage kvoteflygtninge i år,” siger Inger Støjberg.